Help Desk.
Prin SAP Solution Manager oferim servicii de asistenţă şi suport pentru sesizările legate de un defect de sistem şi/sau efectuarea unor servicii periodice.
Link platformă Help Desk SAP Solution Manager
Servicii suport

Platforma SAP Solution Manager

https://sm71.fairvalue.ro:8200/suport

Adresă unică de e-mail

helpdesk@fairvalue.ro

Linie telefonică dedicată

(021)2334438

Procesul de suport se desfaşoară pe 3 nivele
Nivelele 1 şi 2 sunt asigurate de către consultanții Fair Value Com cu program de Luni până Vineri între orele 09:00 – 17:00.
Nivelul 3 este asigurat de către SAP AGS, cu program permanent 7*24*365.
Nivel 1
Support2

Cu rolul de a rezolva problemele / blocajele simple, care de fapt se întâmplă din nerespectarea procedurilor de lucru existente sau alte cauze care pot fi remediate fără a avea cunoştiinte SAP de specialitate avansate. Acest nivel are şi rolul de a emite şi/sau completa sesizarea cu toate elementele necesare.

Există situații în care acest nivel este asigurat de centrul de competenţă al clientului.

Nivel 2
server-room-cabling-wallpaper

Cu rolul de a rezolva sesizarea. În cazul în care este o defecţiune de sistem şi notele de corecţie existente nu rezolvă problema, atunci se recomandă escaladarea la nivelul 3.

Nivel 3
kartandtinki1_sap-wallpaper_15

Are rolul de a rezolva defecțiunile de sistem ce țin de standard dar nu numai. Tichetele luate în prelucrare de SAP AGS se vor rezolva conform SLA-ului, în conformitate cu programul de lucru local, excepție făcând tichetele ridicate cu prioritate „Very High” care se rezolvă în timp real.