Implementare Soluții SAP


De ce Fair Value

Consultanţii Fair Value au peste 8 ani experienţă în metodologiile SAP ASAP şi ASAP Focus. Toţi consultanţii noştri au minim 6 proiecte de tip end-to-end lifecycle, ceea ce ne asigură o viziune de ansamblu asupra stadiului proceselor organizaţiei şi a ariilor în care o automatizare a proceselor de afaceri poate duce la cele mai mari beneficii financiare şi operaţionale.

Toţi consultanţii Fair Value au experienţă reală de business anterior proiectelor SAP. Înţelegerea domeniului şi a proceselor specifice verticalelor industriale permit analize pragmatice şi soluţii corecte, care răspund într-un mod eficient cerinţelor de business. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra înlănţuirii proceselor care se desfăşoară atât pe aria logistică, cât şi pe aria financiară, consultanţii noştri posedă cunoştinţele necesare implementării a cel puţin două module SAP ERP.

Experienţa managerilor noştri de proiect permite o colaborare strânsă cu echipele de proiect din partea clientului. Colaborarea strânsă asigură o guvernare adecvată a proiectului şi a resurselor necesare. Susţinem activ iniţiativele necesare managementului schimbării astfel încât noua soluţie să fie adoptată rapid de către organizaţie. La 3 luni de la finalizarea fiecărui proiect facem o analiză de satisfacţie a clientului, pentru a evalua colaborarea echipelor de implementare cu clienţii, timpul de reacţie, disponibilitatea consultanţilor dar şi percepţia generală a clientului referitoare la modul de colaborare. Aceste analize de satisfacţie ne permit să ne îmbunătăţim activitatea şi să oferim cele mai bune servicii de pe piaţă.

Ne asumăm succesul proiectelor în care suntem implicaţi. Fair Value consideră un proiect încheiat doar dacă la finalul lui sunt atinse rezultatele aşteptate de către clienţii noştri. Din acest motiv, acordăm o atenţie deosebită  sincronizării aşteptărilor tuturor părţilor implicate în proiect.

Fiecare proiect livrat are la bază o documentaţie completă de design / business blue-print, care detaliază în profunzime şi clarifică toate procesele, funcţionalităţile şi livrabilele incluse în aria de proiect. Ne propunem să explicăm şi să exemplificăm în detaliu tuturor părţilor implicate ce se va obţine în urma implementării. Documentaţiile noastre stau la baza dezvoltării programelor interne de instruire, prin care utilizatorii sistemului vor înţelege rapid beneficiile sistemului, ceea ce va contribui la adopţia rapidă în organizaţie.

Expertiza consultanţilor noştri asigură un mix perfect între funcţionalităţile critice necesare optimizării costurilor şi funcţionalităţile nice-to-have. Gestionarea eficientă a perimetrului contractual asigură reducerea schimbărilor scopului proiectului, cu impact major în reducerea costurilor şi duratei de implementare. Fair Value deţine mecanismele necesare pentru a minimiza riscurile modificării scopului proiectului. Explicăm riguros impactul pe care orice potenţială modificare îl poate avea asupra sistemului şi proceselor operaţionale, asupra costurilor şi timpului de implementare. Unic în piaţa românească, oferim transparenţă totală asupra costurilor de proiect, la nivel de resurse şi linii de activitate. Astfel, fiecare client beneficiază de flexibilitatea maximă permisă de încadrarea proiectelor în cerinţele de timp, cost şi calitate.

Produsele SAP sunt extrem de bogate în funcţionalităţi şi sunt foarte flexibile în modul în care pot fi configurate. Astfel, orice produs poate fi personalizat pentru a îndeplini cerinţe specifice fiecărui client, indiferent de dimensiune sau de domeniul de activitate.

SAP pune la dispoziţie ghiduri de configurare pe baza celor mai bune practici din 25 de verticale industriale, dezvoltate în peste 40 de ani de experienţă pentru peste 100,000 de organizaţii. Fair Value îşi propune să utilizeze funcţionalităţile standard SAP şi să profite de procesele de tip Best Practices pentru a evita costurile asociate dezvoltării de noi funcţionalităţi.

Abordarea Fair Value are beneficii majore atât în creşterea eficienţei automatizării proceselor prin produsele SAP implementate, cât şi în costurile iniţiale de dezvoltare. Mai mult, abordarea noastră reduce semnificativ costurile ulterioare de întreţinere a sistemului, reducând efortul şi costurile actualizărilor viitoare de sistem.

În cazul în care este necesară dezvoltarea de cod, avem experienţa necesară pentru a asigura această dezvoltare pe baza unor specificaţii corecte, care vor rula eficient, fără să aibă un impact major ulterior.

Produsele SAP sunt proiectate pentru a putea fi integrate nativ între ele şi pentru a putea fi conectate rapid şi eficient la alte sisteme informatice produse de alţi furnizori, în scopul transferului de informaţii. Responsabilitatea integrării este preluată de un arhitect de soluţie care gestonează proiectarea proceselor end-to-end. Această abordare va continua şi în faza de testare şi punere în funcţiune a sistemului.

Metodologia pe care o propunem va fi întotdeauna corelată cu tipologia şi resursele clientului. În cazul unor clienţi locali specifici, care au anumite constrângeri sau cerinţe specifice, putem oferi consultanţă în implementarea proiectelor ERP end-to-end utilizând metodologii proprii, probate în multe proiecte de implementare, dar bazate pe metodologiile puse la dispoziţie ce către SAP AG. Astfel, clienţii pot beneficia de avantajele metodologiilor de implementare SAP la puterea de achiziţie a pieţei locale.

DESCOPERĂ PUTEREA SERVICIILOR SAP
Cu peste 40 de ani experienţă şi sute de mii de clienţi la nivel global, serviciile SAP sunt dezvoltate în aşa fel încât să elimine riscurile de implementare şi să pună toată puterea aplicaţiilor SAP în mâinile tale.
Video
Rapid Deployment Solution

Descoperiţi în 2 minute avantajele oferite de SAP Rapid Deployment Solution în termeni de costuri şi viteză de implementare.

 

Descarca
Video
SAP Transformation Services

Aliniaţi strategia IT la obiectivele financiare prin optimizarea proceselor şi simplificarea arhitecturii IT necesare.

 

Descarca
Video
Run Simple With SAP Services

Descoperiţi cum puteţi simplifica implementarea şi adoptarea soluţiilor SAP prin serviciile noastre.

 

Descarca
White Paper
The Value of SAP Enterprise Support

Aflaţi modul în care serviciile SAP vă permit să implementaţi, să operaţi şi să inovaţi corect cu produsele SAP.

 

Descarca