Principalele procese acoperite

Identificaţi rapid şi realizaţi conexiuni cu furnizori de calitate

Sistemul automatizează şi simplifică procesul de căutare, verificare şi identificare a furnizorilor pe criteriile dorite, printr-un sistem complex de licitaţie on-line, capabil să identifice rapid furnizori de calitate, deja angajaţi în tranzacţii complexe cu cumpărători globali. Instrumentele puternice de căutare permit cumpărătorilor să caute în oferte complexe de sortimente şi să invite furnizorii în licitaţii care satisfac cerinţe specifice. Sistemul reduce timpul şi costul necesar identificării furnizorilor optimi cu până la 90%.

Evaluaţi performanţa furnizorilor, preveniţi riscurile de aprovizionare, identificaţi şi rezolvaţi proactiv problemele de performanţă ale furnizorilor

Sistemul permite definirea de metrici şi indicatori de performanţă specifici industriei de retail, care să îmbunătăţească eficienţa lanţului de aprovizionare, colaborarea cu furnizorii şi să elimine orice întrerupere în aprovizionare. Pentru gestiunea lanţurilor complexe de aprovizionare, sistemul oferă instrumente mult superioare funcţionalităţilor standard de analiză a performanţei unui furnizor. Sistemul colectează, integrează, analizează şi compară performanţa fiecărui furnizor în ecuaţia lanţului de aprovizionare, compară furnizorii faţă de standardul de performanţă cerut şi oferă date despre comportamentul furnizorilor, eliminând riscurile de întrerupere sau întârziere a aprovizionării.

Creşteţi eficienţa lanţului de aprovizionare prin gestionarea aproape în timp real a cheltuielilor cu furnizorii la nivel de organizaţie

Centralizaţi şi analizaţi cheltuielile din lanţul de aprovizionare cu ajutorul tehnologiei in-memory, care permite procesarea volumelor mari de date într-un timp extrem de scurt. Aveţi acces în timp real la rapoarte complexe cu toate cheltuielile de aprovizionare, contracte furnizori, negocieri în curs de derulare – putând astfel gestiona eficient creşteri controlate de costuri cauzate de sezonalitate sau iniţiative de extindere a gamei de sortimente.

Simplificaţi gestiunea aprovizionării pentru reduceri semnificative de costuri

Sistemul automatizează controlul procesului de aprovizionare. Furnizorilor îşi pot gestiona informaţiile despre produsele ofertate pentru o prezentare detaliată, corectă. Cumpărătorii pot califica furnizorii rapid, pe criterii bine definite. Prin instrumente de planificare strategică a aprovizionării, sistemul permite reducerea ciclului de selecţie a furnizorilor, îmbunătăţirea controlului procesului de aprovizionare şi oferă economii pe termen lung.

Standardizaţi contractele cu furnizorii pentru reducerea riscurilor şi respectarea conformităţilor

Sistemul simplifică urmărirea contractelor cu furnizorii prin utilizarea de template-uri specifice industriei, procese şi fluxuri de aprobare complexe, instrumente de căutare şi filtrare după cuvinte cheie, notificări şi alerte pe evenimente predefinite.  Acest instrument complex oferă vizibilitate în toată activitatea contractuală a organizaţiei prin centralizarea tuturor contractelor cu furnizorii într-un repository unic, oferind informaţii despre autorii contractelor, datele relevante şi clauzele contractuale, centralizări de articole pentru renegocieri în volum. Pe baza acestor informaţii, directorii de achiziţii pot gestiona eficient riscurile contractuale, pot reduce ciclul de selecţie a furnizorilor şi pot realiza economii pe termen lung.

Monitorizaţi furnizorii pentru a gestiona constant riscurile din lanţul de aprovizionare

Evaluaţi riscurile ascunse în lanţul de aprovizionare accesând peste 160,000 de surse de analize de risc. Tehnologia in-memory vă oferă acces instant la rapoarte complexe şi o înţelegere corectă a capacităţii furnizorilor, având o sursă suplimentară de informaţii în renegocierea contractelor, evaluarea riscului şi respectarea conformităţilor.

Referinţe