Principalele procese acoperite

Optimizaţi aprovizionarea prin sincronizarea inventarului cu previziuni corecte de vânzare

Automatizaţi şi simplificaţi integrarea informaţiilor despre estimările de vânzare cu necesarul de aprovizionare pentru a menţine un nivel optim de marfă în inventarul magazinelor sau la nivelul centrelor de distribuţie. Instrumentele avansate de analiză şi previzionare permit estimări corecte de vânzare, în timp ce funcţiile de reaprovizionare automată asigură nivelul stocurilor şi al inventarului în mod corespunzător. Sistemul permite realizarea de simulări sau crearea de comenzi de vânzare pe baza estimărilor de vânzare, a inventarului existent, a stocurilor aferente sau a costurilor logistice asociate astfel încât să fie eliminate variantele de supra-stocuri sau de lipsă stocuri.

Soluţii recomandate: SAP ERP, SAP Hana, SAP BI

Alocarea automată a inventarului de magazin

Puteţi planifica, coordona şi monitoriza alocarea inventarului de magazin, reducând dramatic efortul personalului cu poziţionarea mărfurilor pe rafturi. Sistemul permite implementarea de strategii eficiente de alocare şi optimizarea logisticii pentru construcţia inventarului funcţie de locul la raft unde se înregistrează cererea consumatorilor. Strategiile de alocare bazate pe indicatori de performanţă permit un grad ridicat de automatizare a procesului de alocare şi permite planificarea pentru o alocare eficientă a mărfurilor promoţionale, a mărfurilor de sezon, a mărfurilor din stocurile iniţiale (cu perioade mai mici de valabilitate în prezent), sau alocări de echilibrare a mărfurilor din magazin.

Datele din aplicaţiile analitice sunt perfect integrate cu operaţiunile logistice şi cu procesul decizional. Ai astfel la dispoziţie un instrument de alocare a inventarului extrem de flexibil, care poate răspunde rapid oricărei modificări în comportamentul de achiziţie, nivelului de comenzi actuale sau constrângerilor de logistică. Prin oferirea mărfurilor corecte în cantităţile corecte la locaţiile corecte, retailerii moderni pot elimina reducerile care nu sunt necesare, pot reduce costurile de inventar şi pot creşte satisfacţia şi loialitatea clienţilor.

Soluţii recomandate: SAP ERP

Referinţe