Logistică şi livrări


Gestionaţi eficient inventarul din magazine multiple pentru a satisface cererile din toate locaţiile, indiferent de canalul de vânzare

Prin integrarea globală a proceselor de logistică şi livrări, retailerii moderni pot orchestra eficient lanţurile de aprovizionare, de la planificarea articolelor până la livrarea comenzilor. Retailerii care folosesc reţele integrate de depozite şi procese globale de transport şi livrare obţin nu doar reduceri drastice în costurile operaţionale, prin optimizarea capacităţilor de stocare şi transport, dar şi creşterea satisfacţiei şi loialităţii clienţilor. Prin automatizarea proceselor de logistică puteţi identifica din timp întârzieri în livrare, spaţii neutilizate în mijloacele de transport şi puteţi lua măsuri corective rapide.

 

Beneficii
Creşte veniturile

Sistemul poate direcţiona prin cross-docking mărfurile recepţionate direct spre zona de livrări, nefiind necesară depozitarea lor, crescând viteza de rotaţie a mărfurilor şi, implicit, maximizând veniturile.

Reduce costurile operaţionale

Prin automatizarea proceselor de licitare a transportatorilor de marfă, prin alegerea rutelor optime, prin automatizarea documentaţiei asociate, sistemul reduce dramatic costurile operaţionale.

Creşte productivitatea

Automatizarea proceselor de depozitare, integrarea aprovizionării cu fluxul de livrare, calculul automat al costurilor de operare şi reducerea reducerea încărcării personalului duc la creşterea productivităţii.

Principalele procese acoperite

Gestionaţi cu precizie inventarul şi maximizaţi capacitatea de stocare prin optimizarea rutelor de marfă din cadrul depozitelor

Managementul Depozitelor optimizează procesul de depozitare a mărfurilor, de la recepţia în gestiune şi până la livrarea către clienţi. Prin integrarea şi automatizarea tuturor fluxurilor specifice, produsul reduce timpul de inventar, structurează logic şi geometric zonele de depozitat, urmăreşte şi impune traseele optime ale mărfurilor spre depozitare, eficientizează alocarea angajaţilor pentru reducerea costurilor operaţionale. Modulul asigură trasabilitatea şi optimizează depozitarea şi ridicarea mărfurilor prin sisteme electronice bazate pe coduri de bare, scannere, RF, RFID, voce, etc.

SAP a dezvoltat şi perfecţionat cea mai flexibilă soluţie de management a depozitelor din lume, perfect adaptată companiilor cu trafic ridicat de marfă. Soluţia a fost optimizată recent pe cele mai moderne tehnologii, cu interfeţe extrem de intuitive. Modulul Managementul Depozitelor reduce dramatic costurile de inventar, creşte viteza de rotaţie a mărfurilor, reduce costurile operaţionale prin identificarea rapidă a mărfurilor în depozit, creşte acurateţea livrărilor şi satisfacţia clienţilor.

Soluţii recomandate: SAP Managementul depozitelor

Simplificaţi şi automatizaţi toate activităţile legate de transportul fizic al bunurilor

Modulul Managementul Transporturilor simplifică şi automatizează toate activităţile legate de transportul fizic al bunurilor de la o locaţie la alta. Sistemul crează comenzi de expediţie, rezervă mărfurile, planifică rutele şi selectează transportatorii, licitează serviciile de transport, monitorizează expediţiile, calculează taxele de transport, ţine cont de reglementările internaţionale şi de condiţiile specifice transporturilor de materiale periculoase, monitorizează şi reduce costurile asociate transporturilor.

SAP acoperă toate tipurile de transport (aerian, maritim, feroviar, rutier) şi a fost proiectat atât pentru expeditori cât şi pentru furnizorii de servicii de transport. Sistemul poate fi integrat cu orice sistem ERP dar poate funcţiona şi de sine stătător.

Soluţii recomandate: SAP Managementul transporturilor

Referinţe