Inventariere multi-canal


Gestionaţi eficient inventarul din magazine multiple pentru a satisface cererile din toate locaţiile, indiferent de canalul de vânzare

Minimizaţi costurile de inventar şi maximizaţi satisfacţia clienţilor prin utilizarea inventarului din locaţia optimă, magazin sau depozit, pentru satisfacerea rapidă a comenzilor de achiziţie. Mărfurile pot fi rezervate în timp real sau pot fi alocate pentru vânzare în timpul procesării comenzilor de achiziţie. Puteţi astfel monitoriza marginile, mişcarea stocurilor, canalele de vânzare şi orice alţi indicatori pentru a evalua mărfurile performante şi pentru a adresa orice probleme care împiedică maximizarea veniturilor.

 

Beneficii
Creşte veniturile

Prin optimizarea stocurilor şi livrarea articolelor din locaţia optimă către clienţi, sistemul asigură permanent disponibilitatea produselor pentru achiziţii rapide.

Reduce costurile operaţionale

Prin procesarea automată a comenzilor indiferent de canalul de vânzare folosit, sistemul reduce costurile operaţionale şi munca manuală, generatoare de erori umane.

Creşte satisfacţia clienţilor

Prin automatizarea alocării comenzilor, clienţii loiali vor fi răsplătiţi prin livrări rapide şi personalizate într-o experienţă unică de interacţiune.

Principalele procese acoperite

Automatizaţi orice ieşire sau intrare de marfă la nivelul inventarului întregului lanţ de magazine

Sistemul automatizează orice intrare sau ieşire din inventar, optimizând stocurile şi procesele de aprovizionare pentru a asigura minimul de stocuri dar şi existenţa produselor la raft. Datele de inventar sunt actualizate în timp real şi sunt perfect integrate cu sistemul financiar pentru reducerea costurilor operaţionale.

Soluţii recomandate: SAP ERP

Obţineţi o vedere financiară asupra oricărei activităţi de inventar

Valorificaţi şi evaluaţi rapid performanţa de inventar prin indicatori specifici de performanţă. Sistemul oferă flexibilitate în definirea modului de calcul a valorii de inventar în trei metode de evaluare: costul contabil, costul vânzării cu amănuntul şi o metodă hibridă numită costul extins al vânzării cu amănuntul. Rapoartele detaliate oferă informaţii despre performanţa de inventar funcţie de metoda de evaluare şi indicatorii specifici de performanţă.

Soluţii recomandate: SAP ERP

Aşezaţi consumatorul în centrul experienţei de cumpărare şi răspundeţi comenzilor prin orice canal de venituri

Simplificaţi operaţiunile prin utilizarea unui punct unic pentru a procesa, cotrola şi ruta toate comenzile de achiziţie, indiferent de canalul de vânzare folosit. Sistemul poate procesa volume mari de comenzi în timp real şi include interfeţe prietenoase de autoservice clienţi, prin care consumatorii pot urmări starea de prelucrare a comenzii, datele estimate de livrare sau, în cazul retururilor, informaţii despre returul mărfurilor. Oferiţi clienţilor un control complet asupra procesului prin integrarea sistemului de comandă cu sistemul de procesare de plăţi şi sistemul de livrare într-un mediu complet securizat, protejat de fraude electronice.

Soluţii recomandate: SAP hybris Managementul Comenzilor

Răspundeţi cererilor volatile şi constrângerilor logistice într-un mod inteligent

Sistemul permite definirea de reguli şi fluxuri de alocare în cazul stocurilor limitate de marfă care sunt solicitate pe mai multe canale de vânzare simultan. Poţi configura sistemul ca doar articolele cu plăţi confirmate să fie alocate clienţilor sau magazinelor solicitante sau clienţii loiali cu istoric bogat în achiziţii să fie trataţi cu prioritate. Automatizarea şi simplificarea alocării articolelor permite atât servicii superioare şi creşterea satisfacţiei şi loialităţii clienţilor, dar şi eficienţă operaţională, costuri reduse de aprovizionare şi maximizarea veniturilor.

Referinţe