Principalele procese acoperite

Previzionaţi şi creşteţi rentabilitatea furnizorilor prin analize puternice, în timp real

Puteţi planifica, previziona şi simula rentabilitatea furnizorilor până la nivel de articol sau de magazin. Sistemul permite analize cross-furnizori şi oferă rapoarte detaliate pe categorii de articole şi ierarhii de categorii, la nivel de magazin. Diverse scenarii de previzionare permit realizarea rapidă de prognoze şi simulări pe credite de discount şi rentabilitate furnizor, oferind informaţii relevante pentru pregătirea re-negocierii contractelor cu furnizorii.

Acceleraţi şi simplificaţi procesul de negociere cu furnizorii

Automatizaţi procesul de negociere cu furnizorii şi realizaţi negocieri în timp real pe baza fluxurilor de lucru specifice retailul-ui modern, pe toate tipurile de aranjamente, incluzând contracte, reduceri, alocaţii, fonduri, oferte speciale sau acorduri non-monetare. Negociaţi preţuri, comisioane, margini şi efectuaţi în timp real simulări şi analize de rentabilitate per furnizor în timpul negocierilor. Calculaţi şi simulaţi indicatori ca net-net-cost şi margini reale la nivel de articol de inventar, magazin sau zi.

Simplificaţi managementul contractelor şi fondurilor la nivel de organizaţie

Asiguraţi eficienţa derulării contractelor cu furnizorii, gestionaţi rentabilitatea furnizorilor de la semnarea contractului şi până la încheierea perioadei de colaborare, urmăriţi în timp real costul şi profitul pe fiecare furnizor. Analizaţi în detaliu distribuţia profitului per client, organizaţie şi pe orice alţi indicatori doriţi.

Reglementaţi rapid şi eficient condiţiile contractuale cu furnizorii

Automatizaţi şi simplificaţi agreerea, contractarea şi urmărirea eficientă a execuţiei oricăror condiţii contractuale specifice retailul-ui modern. Sistemul permite stabilirea unor condiţii contractuale dependente de vânzarea de marfă, cum ar fi bonusuri anuale sau reduceri sezoniere, sau a unor condiţii contractuale independente de vânzarea de marfă, cum ar fi subvenţii de promovare. Puteţi automatiza calculul plăţilor, emiterea documentelor către furnizori şi facturi de vânzare, conform condiţiilor contractuale.

Asiguraţi respectarea contractelor cu auditori, echipe interne de control şi furnizori

Minimizaţi impactul disputelor cu furnizorii prin automatizarea procesului de urmărire a clauzelor contractuale. Sistemul ajută la simplificarea procesului de reconciliere a creanţelor şi se asigură că furnizorii primesc în timp util rambursările aferente pentru acordurile de cumpărare sau pentru programele de promovare.

Consolidaţi nevoile clienţilor pentru optimizarea operaţiunilor de achiziţii perisabile

Sistemul permite identificarea şi urmărirea cu precizie a stocurilor disponibile, a canalelor de distribuţie, a preţurilor curente şi a datelor de livrare pe articolele perisabile. Poţi defini procese flexibile care să simplifice achiziţiile articolelor perisabile, să monitorizeze vânzările pe aceste articole, să iniţieze scenarii în campanii de promovare şi atragere de consumatori către aceste articole.

Creşteţi acurateţea comenzilor şi economiile prin optimizarea comenzilor de achiziţie

Sistemul aplică cele mai bune practici existente în retailul modern global dar şi instrumente avansate, cu algoritmi specifici, pentru a determina cantităţile optime per comandă de achiziţie, pentru a rotunji cantităţile în pachete optime sau pentru gruparea comenzilor de achiziţie pentru încărcarea optimă a mijloacelor de transport. Poţi gestiona simplu şi eficient volume mari de comenzi, poţi reduce cheltuielile de transport, poţi reduce costurile prin achiziţii în volum asigurând în acelaşi timp respectarea condiţiilor contractuale ale furnizorilor privind numărul minim de comenzi.

Consolidaţi comenzile de achiziţie şi datele aferente pentru o gestiune eficientă şi transparentă

Colectaţi mai multe cereri de vânzare din magazin într-o singură comandă spre furnizor. Oferiţi informaţii relevante despre comportamentul de cumpărare şi istoricul de vânzare pe articole astfel încât furnizorii să-şi asigure proactiv stocurile necesare de marfă pe specificul fiecărui magazin din gestiune. Consolidaţi automat mai multe comenzi de achiziţie într-o singură comandă pentru a eficientiza lanţul de aprovizionare şi pentru a micşora munca redundantă şi consumatoare de timp pierdută în procesarea fiecărei comenzi în parte.

Simplificaţi şi automatizaţi recepţia mărfurilor

Îmbunătăţiţi procesul de aprovizionare prin simplificarea recepţiei mărfurilor. Afişaţi chitanţa mărfurilor pentru expediere, utilizaţi coduri de bare sau tehnologie RFID, puneţi în evidenţă instrucţiunile de manipulare a mărfii, numărul de serie, EDI şi dovada de livrare. Minimizaţi erorile de livrare, reduceţi costurile de operare şi lucraţi cu un sistem perfect integrat cu managementul facturilor.

Gestionaţi excepţiile şi procesele de aprobare de la recepţia facturilor şi până la reglementarea lor

Funcţionalităţile avansate de excepţie a facturilor şi gestiune a aprobărilor permit dezvoltarea, testarea, implementarea şi extinderea fluxurilor de lucru într-un mod vizual, uşor de înţeles fără nicio pregătire tehnică. Sistemul accelerează aprobările şi elimină erorile de facturare, potrivind facturile de la punctul de vânzare care însoţeşte marfa cu facturile din contractele cu furnizorii. Fluxurile sunt perfect configurabile pentru a automatiza procesul de aprobare sau pentru a trata rapid şi eficient excepţia facturilor.

Înregistraţi şi gestionaţi eficient creanţele furnizorilor

Sistemul permite departamentului de control credite să înregistreze toate creanţele furnizorilor şi să le gestioneze într-un mod integrat cu sistemul de achiziţie. Orice intrare de plată este automat actualizată în Cartea Mare. Sistemul suportă toate metodele de plată. Lichidităţile sunt actualizate în timp real cu informaţii din facturi, pentru planificarea corectă a cash-ului. Toate formatele de plată pot fi personalizate şi extinse pentru a fi perfect adaptate la normele şi reglementările legale specifice oricărei ţări.

Stocaţi, arhivaţi şi accesaţi facturi şi alte documente importante într-un repository central, perfect securizat. Sistemul permite acces colaborativ într-un mod rapid şi intuitiv, pe baza drepturilor de acces preconfigurate.

Referinţe