SFA Asiguratori


Oferiți clienților toată paleta de servicii de asigurare în cel mai rapid mod posibil: pe loc

Companiile de asigurări trebuie să adopte strategii orientate client care să garanteze răspunsuri rapide la orice tipuri de nevoi. Competiția în zona asigurărilor este acerba. Fără tehnologii moderne, asiguratorii nu mai pot  rămâne competitivi.  Aplicaţia SFA permite agenţilor din asigurări accesul rapid, din orice loc la informaţiile relevante aflate în back-office și eliminarea timpilor morţi cu imprimări de hârtii şi completări manuale, crescându-le astfel productivitatea. Aplicația facilitează calculul ratelor de asigurare, crearea de polițe de asigurare sau fișe de daune.

Beneficii
Reduce costurile operaţionale

Prin reducerea deplasărilor inutile, eliminarea formalităţilor pe hârtie şi automatizarea calculelor poliţelor de asigurare, sistemul reduce dramatic costurile operaţionale.

Creşte productivitatea agenţilor

Prin automatizarea şi construcţia poliţelor de asigurare rapid, în faţa clienţilor, sistemul permite acoperirea mai multor oportunităţi în aceeaşi perioadă de timp.

Creşte transparenţa activităţii

Managerii echipelor de agenți au vizibilitate sporită asupra acţiunilor și performanței echipei, urmărind în timp real toate activităţile din teren.

Funcționalități principale

Ofertele pot fi simulate și prezentate către client offline sau online prin instrumente integrate de calcul automat a cotațiilor.

Aplicaţia permite prezentarea catalogului de produse/ articole prin sincronizarea cu back-office-ul ca instrument marketing. Astfel, agentul de asigurări poate extrage orice informaţie extinsă despre produse, poate realiza comparative pe loc şi poate înţelege mai uşor nevoia de produs a cumpărătorului.

Aplicația permite asiguratorilor să emita polițe de asigurări pe loc prin completarea rapidă a formularelor specifice.

Aplicația permite deschiderea dosarelor de daune și încărcarea de documentație specifică acestora direct de pe dispozitivele mobile sub forma de fotografii.

Aplicaţia urmărește realizarea vizitelor planificate pentru fiecare agent, oferind informaţii despre traseu, timp consumat în fiecare vizită şi putând calcula ulterior eficienţa pe fiecare agent de asigurare.

Aplicaţia afişează un tablou de bord bogat în informaţii, modern,  care conţine toate informațiile despre polițele și dosarele de daune emise sau în curs de aprobare. Astfel, managementul poate evalua în timp real performanţa agentului de asigurări şi nivelul de realizat a indicatorilor de performanţă.

Toate informaţiile de pe teren sunt sincronizate cu informaţiile din back-office, eliminându-se orice posibilitate de informaţii duplicat sau erori de date.