Aprobare concedii


Răspundeţi imediat cererilor de concediu, oricând şi din orice loc, prin aplicaţii mobile

Aplicația Aprobare Concedii permite automatizarea şi simplificarea fluxului de aprobare a concediilor direct de pe dispozitivele mobile, eliminând timpii morţi şi ajutând la răspunduri rapide, din orice loc.

Perfect integrată cu soluţia de resurse umane din back-office, aplicaţia afişează într-o interfaţă modernă, intuitivă şi uşor de utilizat, toate informaţiile necesare managementului pentru a lua deciziile corecte – numărul de zile rămase, echipa din care face parte angajatul, ce alţi angajaţi sunt în concediu în aceeaşi perioadă (pentru a asigura forţa de lucru necesară), dacă sunt respectate anumite condiţii pe fluxul de lucru (de exemplu perioadă minimă de notificare înaintea cererii sau număr maximi de zile succesive de concediu) şi orice alte informaţii relevante.

Beneficii
Reduce costurile operaţionale

Prin scurtarea timpului de aprobare şi optimizarea proceselor interne de aprobare soluţia reduce costurile cu hârtia şi permite focalizarea angajaţilor pe activităţi importante, productive.

Optimizează alocarea concediilor

Prin accesul la planificările întregii echipe nu doar a managerilor ci şi a angajaţilor, se pot evita suprapuneri de concediu pentru a asigura forţa de lucru necesară.

Simplifică aprobarea concediilor

Prin reducerea birocraţiei şi a hârtiilor necesare şi prin automatizarea fluxului de aprobare, cu notificări spre toţi actorii implicaţi, produsul simplifică aprobarea concediilor.

Funcționalități principale

Platforma aplicației asigură sincronizarea și consistenţa datelor pe dispozitivele mobile pentru a suporta atât scenarii de funcționare on-line cât și off-line.

Utilizatorul poate vizualiza balanța propriilor concedii efectuate și disponibile. Pentru toate tipurile de concedii definite, poate fi observat numărul total al zilelor de concediu solicitate, numărul de zile de concediu aprobate și numărul de zile de concediu disponbile. Informațiile sunt personale și sunt calculate la nivelul utilizatorului aplicației.

Managerii au posibilitatea de vizualizare a situației cererilor de concediu ale subordonaților. Funcționalitatea are ca rol principal concentrarea informatiilor necesare pentru eficientizarea procesului decizional, pentru asigurarea numărului de oameni necesari derulării optime a activităţii.

Aplicatia permite utilizatorului să creeze și să lanseze către aprobare noi cereri de concediu într-un mod rapid și ușor de utilizat. Logica de deducere a zilelor de concediu solicitate din cele disponibile este automată și respectă legile in vigoare.

Managerii pot aproba sau respinge imediat o cerere de concediu, având la îndemănă toate informațiile necesare pentru înlesnirea procesului decizional. Deciziile sunt transmise tuturor actorilor implicaţi prin notificări atât pe dispozitivele mobile cât şi în statusurile de administrare din sistemul back-office.