Principalele procese acoperite

Câştigă o imagine de ansamblu asupra aspectelor logistice ale stocurilor în orice moment, din orice loc

Toate tranzacţiile care afectează stocurile duc la actualizarea în timp real a stocurilor aferente. Este posibilă definirea unităţilor de măsură multiple şi conversia automată pentru a avea o imagine completă asupra procesului de achiziţie, recepţie, stocare, transfer şi vânzare. Poţi verifica oricând situaţia stocului pe orice tip de material, în următoarele situaţii:

  • Materialul este pe stoc în depozit.
  • Materialul este comandat dar încă nu a intrat în gestiune.
  • Materialul este în depozit dar este rezervat deja pentru procesul de producţie sau pentru un client.
  • Materialul se află în procesul de inspecţie calitativă.

Câştigă o imagine de ansamblu asupra aspectelor financiar-contabile ale stocurilor în orice moment, din orice loc

Sistemul separă complet informaţiile logistice (locaţii, cantităţi, tipuri de materii prime şi materiale) de informaţia contabilă (preţuri de achiziţie, costuri de descărcare) datorită facilităţilor de contare automată. Stocurile pot fi calculate într-o diversitate de valute, prin orice metodă (FIFO, LIFO, STD, CMP global, CMP instantaneu), în momentul diverselor tipuri de mişcări (intrări, ieşiri, retururi intrări, retururi ieşiri, verificări de inventar, aprecieri, deprecieri, etc). Ai astfel la dispoziţie un instrument extrem de puternic pentru simulări de calcul a valorii reale a stocurilor.

Fii permanent la curent cu toate intrările, ieşirile şi situaţia la zi a stocurilor

Toate informaţiile despre mişcarea materiilor prime şi materialelor, mărfurilor, semifabricatelor sau produselor finite (cum ar fi intrări, ieşiri, retururi, transferuri de stocuri) sunt înregistrate, centralizate şi analizate în sistem. Poţi avea astfel o imagine de ansamblu actualizată la zi asupra volumului stocurilor şi asupra tuturor acţiunilor care determină modificarea stocurilor. Poţi efectua oricând transferuri de stocuri sau poţi face rezervări de materiale în depozitul furnizor pentru a fi livrate rapid la o dată ulterioară.

Semnalaţi din timp orice discrepanţe, evenimente neprevăzute sau tendinţe prin diverse metode de inventariere fizică

Inventarierea fizică se realizează la nivelul locului de depozitare pe baza unui document unic asociat. Sistemul permite diverse metode de inventariere (inventariere periodică, inventariere continuă, inventariere ciclică, inventariere prin eşantionare) şi este perfect integrat cu zona logistică. Astfel, orice diferenţe de inventar sunt semnalate în timp real, atât din punct de vedere logistic cât şi valoric.

Identificaţi şi gestionaţi separat loturile cu caracteristici specifice impuse

Orice material poate fi urmărit atât din punct de vedere valoric, la nivel de unitate de producţie, depozit central sau companie, cât şi din punct de vedere logistic, la nivel de loc de depozitare. Pentru că materialele nu au caracteristici perfect egale (de exemplu, uneori nuanţele de culoare pot diferi), este necesară identificarea şi urmărirea separată a loturilor care respectă anumite cerinţe specifice de calitate. Poţi astfel gestiona corect orice tip de materiale, de la produse farmaceutice până la subansamble specifice industriei grele, indiferent dacă sunt produse intern sau de către furnizori terţi şi indiferent de caracteristicile specifice impuse.

Optimizaţi ieşirile automate din stoc a mărfurilor şi materiilor prime

Poţi alege diverse strategii de scoatere din stoc a materialelor sau de transfer a stocurilor. Funcţie de nevoile de materii prime şi materiale, sistemul determină cum, când şi unde trebuie făcute ieşirile din stoc, din ce stocuri şi din ce locaţii. Stocurile şi locaţiile optime sunt determinate automat, ceea ce elimină blocaje sau constrângeri cauzate prin definirea manuală a acestor parametrii.

Generaţi automat şi asiguraţi trasabilitatea documentelor necesare mişcării materialelor pe baza datelor din documente existente

Orice mişcare fizică a materialelor presupune existenţa documentelor în formă tipărită care pot fi folosite ca documente de transfer în depozit, etichete de identificare a materialelor pe paleţi, documente de transfer stocuri. Documentele pot fi generate automat pe baza datelor din documente existente în diverse locaţii, eliminând munca redundantă şi reducând costurile implicate de munca manuală. Documentele pot fi printate direct sub formă de fluturaşi sau autocolante, pot fi arhivate şi stocate pentru analize ulterioare.

Minimizaţi costurile şi maximizaţi profitul prin nivelul dorit de siguranţă pentru a respecta clauzele contractuale

Modulul Managementul Stocurilor poate seta obiective pentru un anumit nivel minim de siguranţă care să asigure permanent un număr de articole pe stoc. Nivelul minim de siguranţă este uneori impus prin clauze contractuale pentru a reflecta profitabilitatea la nivel de produs, locaţie sau client. Investiţiile în materii prime şi materiale pot fi prioritizate astfel încât stocurile să fie special optimizate pe cele mai profitabile produse sau clienţi. Aplicaţia te ajută să-ţi menţii nivelul dorit de stocuri şi în acelaşi timp să-ţi minimizezi costurile de inventar.

Obţineţi vizibilitate şi control asupra obiectelor de inventar care nu se află în inventarul companiei sau care nu aparţin companiei

Stocurile speciale sunt obiecte de inventar gestionate separat, care se află în locuri speciale sau care nu aparţin companiei (stocuri în regim de consignaţie, subcontractări, transferuri de stocuri, procesări pentru terţi, ambalaje de transport returnabile, conducte, reţele etc.). Modulul Managementul Stocurilor îţi permite o gestiune eficientă a tuturor tipurilor de stocuri speciale.

Creşteţi acurateţea previziunilor de aprovizionare pentru a menţine nivelul optim de stocuri

Aplicaţia permite identificarea cu precizie a factorilor care determină atât costurile de inventar cât şi cerinţele şi nivelul necesar al stocurilor de siguranţă . Prin modelarea tuturor factorilor relevanţi  (volumul de vânzări, sezonalitatea, volatilitatea cererilor, perioada de livrare, capacitatea de producţie sau alte constrângeri), modulul te ajută să-ţi setezi un nivel optim de stocuri de materii prime şi materiale, mărfuri  în diverse locaţii. Poţi creşte astfel satisfacţia clienţilor, asigurând permanent cele mai bune servicii dar menţinând în acelaşi timp un control eficient al costurilor implicate.

Planificaţi corect procesul de aprovizionare prin captarea şi interpretarea informaţiilor despre vânzări

Aplicaţia poate detecta şi elimina devierile de la previziuni, când comenzile sunt mai mari sau mai mici decât estimările iniţiale. Poţi reduce imediat necesarul în perioadele fără comenzi şi pot fi folosite metode statistice de excludere a excepţiilor, în cazul unor situaţii excepţionale. Toate erorile şi excepţiile sunt analizate şi modelate pentru a reduce la minim stocurile necesare. Un tablou de bord simplu şi intuitiv îţi oferă informaţii despre erori, excepţii, devieri pentru a putea corecta cauzele apariţiei lor.

Descoperă puterea soluţiilor SAP
Video
Real Time Inventory Management

Descoperiţi strategii moderne de management a stocurilor în timp real prin SAP Hana şi tehnologii mobile.

Descarca
CASE STUDY
Gaining Insights to Control Inventory

Bombardier reuşeşte reducerea dramatică a costurilor prin automatizarea şi optimizarea a stocurilor de piese de schimb.

Descarca
Data Sheet
Response and Supply

Aflaţi beneficiile automatizării proceselor specifice de planificare a lanţului de aprovizionare pentru optimizarea stocurilor.

Descarca
Video
Service Parts Management

Aflaţi cum puteţi gestiona schimbările în preferinţele consumatorilor menţinând nivelul optim al stocurilor prin SAP.

Descarca