Câteva referinţe SuccessFactors
Principalele procese acoperite

Administrarea de personal SuccessFactors merge mult peste automatizarea specifică a proceselor clasice de administrare de personal, cu care sunteţi asaltaţi zilnic de jucătorii locali. Sistemul de ultimă generaţie este proiectat pentru cele mai exigente cerinţe ale forţei de lucru globale, este livrat securizat prin cloud şi susţine datele a peste 27 milioane de utilizatori.

Sistem unic global de înregistrare – o unică platformă globală asigură cea mai eficientă administrare de personal existentă la ora actuală pe planetă, indiferent de geografii, centre de cost, entităţi legale, culturi sau tipuri de angajaţi.

Administrează date complete de personal – abordarea radicală de centralizare a informaţiilor specifice resurselor umane cu administrarea talentelor asigură profile bogate în informaţii, cu o perspectivă mult mai cuprinzătoare asupra fiecărui angajat.

Sistem analitic fără egal – datele de personal sunt uşor integrabile cu date din sistemele financiare, ERP, CRM,  alte module de resurse umane sau alte sisteme terţe, on-premise sau in cloud. Integrarea oferă analize istorice şi predictive unice în domeniul resurselor umane.

Colaborare socială – integrarea cu grupurile profesionale şi reţelele sociale dorite permite creşterea productivităţii, accelerarea inovaţiei şi implicarea organizaţiei şi schimburi libere de informaţii.

Inovaţie continuă – noi funcţionalităţi şi beneficii sunt livrate de patru ori pe an, fără întreruperi de activitate şi fără costuri suplimentare. Astfel, beneficiaţi şi vă aliniaţi la cel mai performant standard de administrare profesională de personal de pe planetă.

Modulul automatizează şi simplifică procesele de salarizare pentru a elimina activităţile repetitive, manuale, şi pentru a elimina erorile umane asociate în calculul salariilor. Sistemul asigură toate nevoile salariale ale unei organizaţii, indiferent de dimensiune sau complexitate, de la automatizarea orelor pontate până la transferul lunar al datoriilor, de la calculul salariului brut şi al taxelor suportate până la calculul indemnizaţiilor, bonusurilor, indexărilor – toate în sistem multi-valută. Sistemul generează automat toate notele contabile, fluturaşi de plată, şi permite raportarea situaţiilor de plată lunare privind salarizarea la nivel de personal sau seturi de angajaţi.

Sistemul de salarizare SuccessFactors acoperă 28 de ţări şi este deja perfect adaptat legislaţiei româneşti. Indiferent de ţara unde aveţi operaţiuni, specialişti SuccessFactors supervizează împreună cu partenerii locali că implementarea respectă legislaţia locală, special pentru ca tu să nu te îngrijorezi de asta.

Identifică, atrage, selectează şi angajează cele mai bune talente conform cerinţelor tale specifice

Modulul Recrutare este o soluţie end-to-end care permite identificarea, selecţia şi recrutarea celor mai buni candidaţi. Spre deosebire de alte soluţii, tehnologiile unice, patentate, vă permit integrarea cu baze complexe de date, pentru a selecta atât din bazinele specifice de candidaţi cât şi din rândul partenerilor, utilizatorilor, grupurilor profesionale sau altor surse căutate.

Eficientizează atragerea candidaţilor doriţi – tehnologia patentată asigură că anunţul de recrutare ajunge în faţa candidaţilor doriţi, cu mesajul potrivit, la timpul potrivit. Sistemul redirecţionează automat anunţuri de recrutare, se integrează cu surse terţe pentru import automat de CV-uri pe criterii predefinite, include opţiuni de filtrare şi căutare avansată pe criterii de experienţă, competenţe, studii, certificări, limbi, locuri de muncă sau cunoştinţe specifice.

Asigură recrutare proactivă, nu reactivă – simplificaţi activităţile administrative pentru ca recrutorii să se focalizeze pe activităţi strategice de identificare a nevoilor organizaţiei şi acoperirii acestor nevoi cu cei mai buni candidaţi din piaţă.

Aliniază recrutarea la obiectivele de business – utilizează instrumente de analiză şi raportare pentru a reduce timpul şi costul recrutării. Poţi analiza concret eficienţa procesului de recrutare şi impactul efectiv în creşterea afacerii. Toate sesiunile de recrutare sunt definite ca proiecte, cu dată de începere/terminare, responsabil, client intern, buget alocat, evenimente şi notificări automate către actorii implicaţi. Costurile includ comisioane de recrutare, taxe anunţuri, participare la evenimente specifice.

Îmbunătăţeşte brandul de bun angajator – poţi crea atât portaluri proprii de recrutare complet personalizate cu brandul companiei, cât şi campanii de marketing pentru atragerea talentelor. Campaniile de marketing vor fi integrate cu pagini detaliate despre poziţiile deschise, informaţii contextuale despre companie, modificate dinamic funcţie de profilul dorit, informaţii despre viaţa în companie, imagini şi filme de susţinere a brandului de angajator.

Creşte angajamentul candidaţilor – modulul aplică cele mai avansate practici de marketing contextual pentru a creşte angajamentul candidaţilor înainte de interviul de recrutare. Poţi reduce drastic timpul de recrutare şi poţi păstra permanent un bazin de potenţiali candidaţi interesaţi de o poziţie în companie.

Maximizează integrarea în companie – asigură o integrare rapidă şi eficientă a noilor angajaţi în cultura companiei prin intermendiul programelor de induction. Programele pot fi preconfigurate astfel încât planul de integrare să fie urmărit în detaliu, cu toţi actorii implicaţi. Evaluarea integrării după o perioadă de timp permite atât evaluarea implicării actorilor, cât şi analiza eficienţiei şi ameliorarea planului de integrare.

Asigură integrarea cu celelalte module de Talent Management – combină eforturile de recrutare cu administrarea de personal pentru a dezvolta proactiv strategii de recrutare pe funcţiile cheie din organizaţie sau cu modulul Learning Management pentru a micşora curba de învăţare şi a maximiza contribuţia noilor angajaţi la obiectivele organizaţiei.

Reduceţi curba de învăţare şi creşteţi retenţia angajaţilor în companie

Componentă critică a managementului resurselor umane, integrarea noilor angajaţi este neglijată de majoritatea managerilor şi lăsată la nivelul departamentului de resurse umane. Fără un responsabil clar al procesului, noii angajaţi se simt părăsiţi, lipsiţi de informaţii şi suport în cea mai importantă perioadă de nevoie de informaţii.

Modulul centralizează, planifică şi simplifică procesul de integrare a informaţiilor relevante între departamentul de resurse umane, managerul direct şi recrut într-un mod logic şi simplificat. Poţi conecta noii recruţi cu persoanele relevante din companie şi cu informaţiile necesare, chiar înainte de a fi angajaţi.

Soluţia creşte productivitatea companiei transformând recruţii în contributori în timp record. În plus, satisfacţia angajaţilor, primirea într-un spirit de echipă, colaborarea şi implicarea rapidă în proiecte sunt tot atâţia factori de creştere a loialităţii şi retenţiei noilor angajaţi.

Dezvoltaţi o cultură de învăţare continuă pentru a crea avantaje competitive majore

Vă oferim cea mai titrată şi apreciată platformă de învăţare din lume, folosită de organizaţii de toate dimensiunile din 25 de verticale industriale. Modulul Learning Management System dezvoltat de SuccessFactors a schimbat paradigma impactului pregătirii profesionale corecte în motivarea şi implicarea angajaţilor, în creativitatea şi ingeniozitatea rezolvării problemelor, în determinarea de a se diferenţia prin cunoaştere.

Creşte productivitatea angajaţilor – studiile arată că angajaţii atraşi în procese continue de învăţare, perfecţionare şi asimilare de cunoştinţe complementare sunt mult mai bine echipaţi pentru a-şi atinge obiectivele personale şi profesionale, fiind mai motivaţi şi mai productivi.

Creaţi un ecosistem de învăţare şi evoluţie în exteriorul companiei  – modulul poate crea o organizaţie extinsă într-un mod unic, în care pot fi atraşi parteneri, clienţi, utilizatori, francizori sau alte medii externe. Rezultatul este o performanţă net superioară a ecosistemului de parteneri, accesul uşor la informaţie, accelerarea deciziilor şi retenţia talentelor. Modulul include o platformă integrată eCommerce prin care pot fi tranzacţionate cursuri, materiale didactice în diverse formate (video, prezentări powerpoint, documente), putând evalua numărul de accesări pe fiecare actor sau grup de actori interesaţi.

Oferă vizibilitate asupra procesului de învăţare – modulul oferă o gamă largă de rapoarte configurabile, grafice, diagrame şi statistici prin care procesul de testare şi asimilare a cunoştinţelor poate fi monitorizat în timp real şi afişat rapid, în orice loc, pe orice tip de dispozitiv fix sau mobil.

Aliniaţi angajaţii la obiectivele companiei şi maximizaţi performanţele individuale

Modulul permite setarea şi trasabilitatea obiectivelor generale de organizaţie până la obiective regionale, de companie sau grup de companii, de echipă sau individuale. Automatizarea analizei şi interpretării indicatorilor de performanţă oferă informaţii în timp real despre angajaţii de top, care trebuie recompensaţi dar şi  despre angajaţii care necesită programe de dezvoltare profesională. Abordarea radicală a sistemului, prin controale grafice intuitive şi uşor de configurat, permite o aliniere rapidă şi simplă a angajaţilor la obiectivele companiei.

Aliniază obiectivele – angajaţii şi managerii direcţi agrează asupra obiectivelor într-un mod transparent, asigurând un proces de evaluare corect şi echidistant, lipsit de subiectivism.

Livrează evaluări de performanţă relevante – evaluările de performanţă transparente, feedback-urile 360° şi review-urile periodice de activitate pe baza indicatorilor de performanţă individuali contribuie la motivarea şi implicarea personalului, dar şi la evaluări corecte de performanţă.

Calibrează performanţa – comparaţiile între performanţele diverselor categorii de angajaţi sau între departamente permit calibrări de indicatori de performanţă pentru a asigura nu doar relevanţa rapoartelor, cât şi încărcări corecte de activitate, cu impact în motivarea şi retenţia personalului.

Identifică talentele – comparaţi şi identificaţi într-un mod vizual, prin tablouri de bord detaliate, diferenţele de performanţă între angajaţi pe aceleaşi tipuri de activităţi pentru a evidenţia top performerii şi viitorii lideri.

Îmbunătăţeşte comunicarea – prin funcţia Mobile Touchbase, identificaţi uşor deviaţiile de la obiectivele de performanţă şi puteţi iniţia imediat focalizarea resurselor sau accelerarea unor procese pentru a susţine proiectele prioritare, cu contribuţie majoră în obiectivele anuale generale.

Alocaţi corect şi echidistant compensaţiile, evitând supra-plata angajaţilor cu performanţe slabe

În unele companii compensarea angajaţilor reprezintă cea mai mare linie de buget. Cu SuccessFactors motivaţi angajaţii cu performanţe puternice, evitând supra-plata angajaţilor cu performanţe slabe. Modulul optimizează bugetul, respectă regulamentele legislative sau regulile interne de alocare a beneficiilor şi elimină erorile manuale.

Gestionează eficient compensaţiile financiare – alocarea compensaţiilor fixe şi variabile este automatizată prin procese şi fluxuri de aprobare complet configurabile, intuitive şi simple.

Elimină subiectivismul managerilor – calibrarea sistemului pe criterii stricte de performanţă, agreate de la început între toţi actorii implicaţi, îmbunătăţeşte corectitudinea şi echidistanţa acordării compensaţiilor.

Creşte înţelegerea procesului prin metrici şi indicatori – rapoarte şi tablouri de bord pot fi interpretate simultan cu alte date din zona de business pentru a căpăta o înţelegere profundă a recompensării angajaţilor la nivel de organizaţie sau zone specifice din organizaţie.

Asigură alocarea compensaţiilor conform legislaţiei sau a altor reglementări în vigoare – monitorizarea automată a eliberărilor de bani şi notificările integrate în sistem asigură că acordarea compensaţiilor se face cu aprobarea tuturor actorilor implicaţi, respectând toate cerinţele legale şi interne ale companiei.

Asigură integritatea datelor – toate datele relevante sunt stocate automat într-o bază unică de date, ceea ce asigură reduceri importante de timp, eliminarea riscurilor erorilor umane şi creşterea conformităţii cu orice audit extern.

Cultivaţi noua generaţie de manageri şi proiectaţi planuri de dezvoltare a carierei, care să susţină obiectivele pe termen lung ale organizaţiei

Modulul centralizează, analizează şi oferă informaţii relevante despre aspiraţiile de carieră ale angajaţiilor, performanţele anterioare şi riscurile de retenţie, stând la baza strategiilor de succesiune şi dezvoltare a carierei. Modulul identifică poziţiile cheie sau vulnerabilităţile organigramei prin prisma lacunelor de succesiune şi minimizează riscurile de perturbări de activitate.

Reduce riscurile organizaţionale – identifică şi adresează riscurile generate de lipsa talentelor sau planurilor de succesiune în zone critice ale organizaţiei.

Asigură continuitatea talentelor – dezvoltă şi menţine un bazin critic de cunoştinţe şi competenţe pentru a alimenta permanent zonele critice ale organizaţiei.

Oferă perspective noi personalului – analizează nevoia de cunoştinţe şi competenţe astfel încât puteţi genera rapid noi programe de pregătire, pentru a asigura bazinul necesar organizaţiei.

Crează planuri de succesiune eficiente – evaluaţi eficienţa planurilor de succesiune prin analiza impactului financiar şi luaţi decizii într-un mod transparent, pe bază de metrici şi indicatori centralizaţi în grafice şi tablouri de bord perfect personalizabile.

Creşte implicarea şi motivarea angajaţilor – prin propunerea de planuri de dezvoltare de carieră personalizate, conform nevoilor şi dorinţelor angajaţilor, modulul susţine atingerea nivelului maxim de performanţă, motivare şi implicare, cu impact major în atmosfera de lucru şi dezvoltarea unei culturi interne pozitive, orientate pe rezultat.

DESCOPERĂ PUTEREA SUCCESSFACTORS
Video
HR Cloud Solution is Like A Car

Din atâţia furnizori de soluţii şi servicii HR, cum să alegeţi soluţia potrivită? Descoperiţi în 3 minute care sunt riscurile la care vă expuneţi.

Descarca
Video
Delightful New User Experience

Descoperiţi noile tehnologii moderne SAP HCM şi experienţa de interacţiune şi colaborare oferită de dispozitivele mobile.

Descarca
Video
Why SAP HCM?

Aflaţi impactul pe care îl poate produce o soluţie de gestiune a capitalului uman în motivarea, eficienţa şi randamentul angajaţilor.

Descarca
Case Study
Transforming Core HR System

Descoperiţi provocările unei implementări SAP HCM în inima proceselor uneia dintre cele mai mari companii de consultanţă din lume, Accenture.

Descarca
Descătuşează expertiza consultanţilor noştri
Fair Value îţi aduce expertiza şi calitatea germană la puterea de cumpărare a pieţei româneşti prin cei mai buni consultanţi specializaţi în managementul resurselor umane.