Principalele procese acoperite

Definiţi structura optimă a proiectului pentru a realiza o urmărire eficientă pe toate fazele importante

Proiectele pot fi structurate funcţie de structura proiectului (defalcare de activităţi) sau funcţie de procesele implicate. Documentele şi milestones-urile ajută marcarea evenimentelor de interes şi controlul desfăşurării proiectului conform planului de proiect. Structura proiectului poate fi definită manual, prin template-uri sau automat, din alte proiecte sau documente de vânzare. Alocarea de responsabili sau parteneri, cu drepturi de acces personalizate, pot fi uşor alocate responsabilităţi pe fiecare fază a proiectului.

Asiguraţi calitatea produselor prin prevenirea din timp a apariţiei defectelor, gestiunea acţiunilor corective şi evaluarea eficienţei procesului

Sistemul generează automat notificări la apariţia oricăror neconformităţi, uşurând acţiuni corective rapide şi monitorizând rezultatele în timp real. Poţi standardiza indicatorii de calitate la toate nivelele, de la laborator până în zona de producţie, utilizând sistemul ERP ca un centru al auditului de calitate, care integrează toate informaţiile de calitate referitoare la achiziţia, recepţia, producţia sau livrarea mărfurilor.

Identificaţi imediat deviaţiile de la plan prin analiza realizatului faţă de planificat

SAP permite diverse metode de planificare a proiectului. Planificarea flexibilă permite identificarea celor mai rapide/târzii date posibile a unor evenimente, sau calcularea drumului critic în proiect. Evenimentele dependente (comenzi de materii prime, materiale, servicii) pot fi calculate automat din datele planificate. Urmărirea progresului proiectului, simulările sau analiza tendinţei de respectare a milestones-urilor îţi permit o gestiune eficientă a proiectelor.

Determinaţi capacitatea de producţie şi forţa de lucru necesare derulării eficiente a proiectului

Se pot realiza analize What-If pentru determinarea orarelor de lucru şi a capacităţii de producţie necesare. Prin integrarea modulului Managementul Proiectelor cu modulul Gestiunea Resurselor Umane se poate accesa în timp real disponibilitatea sau calificările personalului implicat în proiect.

Gestionaţi eficient activitatea furnizorii externi

Sistemul permite alocarea de componente şi materiale direct din planul de proiect către furnizoriexterni, astfel încât se poate verifica imediat disponibilitatea lor pe stoc la furnizori, se pot realiza cererile de achiziţie şi se pot planifica livrările la termenul optim, conform planului de proiect. Toate documentele asociate (facturi de achiziţie, facturi de transfer materiale) permit urmărirea eficientă în sistem. Prin integrarea cu sistemul ERP, poţi accesa informaţii despre furnizorii existenţi, statusul livrărilor, preţuri şi termene de livrare.

Eliminaţi riscurile de derapaj prin asigurarea permanentă a resurselor financiare necesare

Poţi folosi diverse tehnici de planificare a costurilor şi veniturilor, de la planificarea costurilor totale ale proiectului până la planificarea costurilor pe faze sau furnizori externi. Preţurile de vânzare permit stabilirea cotaţiilor pentru proiectele personalizate, funcţie de costurile implicate. Facturile pot fi emise automat la atingerea anumitor milestones-uri. Intrările şi ieşirile de lichidităţi pot fi urmărite în timp real prin funcţia Cash Management.

Gestionaţi eficient alocarea bugetului astfel încât etapele proiectului să se încadreze în limitele de cost planificate

Sistemul permite distribuţia ierarhică a bugetelor în cadrul structurii proiectului. Bugetele asociate fiecărui element din structura proiectului pot fi suplimentate, reduse, realocate, permanent în corelaţie cu bugetul general planificat. Vei fi notificat imediat la orice depăşire a limitelor de toleranţă pentru a lua deciziile corecte.

Validaţi execuţia fazelor şi costurile actuale ale proiectului în timp real

Confirmările documentează execuţia activităţilor, statusul proiectului şi progresul faţă de plan. Confirmările actualizează automat datele şi necesarul de încărcare în execuţia proiectului, sistemul actualizând în timp real costurile actuale. Confirmările pot fi pe activităţi individuale sau colective, integrate cu sistemele de pontaj sau aplicaţii externe.

Gestionează simplu şi integrat toate achiziţiile necesare derulării eficiente a proiectului

Poţi planifica rezervări sau achiziţii de materiale pe baza materialelor existente în stoc, a procesului intern de producţie şi a planificării serviciilor externe. Sistemul monitorizează toate achiziţiile externe în paralel cu producţia internă, gestionând eficient toate documentele asociate, facturi, note de recepţie sau documente de transfer materiale.

Evaluaţi eficienţa proiectului prin analiza tendinţelor şi previzionări

Sistemul oferă diverse metode şi interfeţe prin care poate fi cuantificat statusul proiectului şi analiza progresului la nivel general, pe faze sau individual. Poţi monitoriza uşor toate datele care semnalează progresul pe un portofoliu de proiecte, simultan. Poţi calcula estimări şi previziuni prin funcţia de prognoză.

DESCOPERĂ PUTEREA SOLUŢIILOR SAP
White Paper
Commercial Project Management

Descoperiţi cum să colaboraţi cu subcontractorii şi clienţii pentru a identifica gestiona riscul proiectelor de la iniţiere până la livrare prin soluţiile SAP.

Descarca
White Paper
Engagement Management

Aflaţi cele mai moderne practici şi impactul lor în alinierea şi planificarea corectă a resurselor pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor.

Descarca