Managementul producţiei


Administraţi corect stocurile cu materii prime, materiale, semifabricate şi produse finite şi eficientizaţi lanţul de aprovizionare

Modulul Managementul Producţiei automatizează şi eficientizează procesul de planificare şi execuţie al producţiei. Modulul oferă cele mai avansate instrumente pentru integrarea, analizarea, înţelegerea şi utilizarea informaţiilor necesare calibrării capacităţii de producţie cu volumul comenzilor clienţilor. Planificarea Producţiei oferă strategii de optimizare a producţiei pe stoc (serie mare), producţiei la comandă (serie mică), a producţiei de unicate sau a productiei de proces, oferind o imagine de ansamblu asupra zonelor în care procesele pot fi optimizate, de la planificarea materialelor necesare şi până la optimizarea traseelor spre facilităţile de producţie.  Managementul Producţiei este perfect integrat cu modulele Vânzări şi distribuţie, Managementul Achiziţiilor, Managementul Depozitelor, Managementul Calităţii, ceea ce oferă control asupra eficienţei, calităţii şi performanţei întregului proces de producţie.

Lider global în eficientizarea proceselor de producţie, SAP AG acoperă de 40 de ani toate tipurile de producţie (discretă, repetitivă, industrială). Procesele de producţie controlate de SAP stau la baza a 66% dintre echipamentele medicale produse pe plan global, a 65% din televizoarele produse pe plan global, a 60% din jucăriile produse pe plan global. Prin SAP sunt produse peste 77.000 de autovehicule în fiecare zi.

Fair Value vă aduce expertiza germană la puterea de cumpărare a pieţei româneşti prin cei mai buni consultanţi certificaţi în procesele de producţie.

 

Beneficii
Reduce costurile operaţionale

Prin automatizarea proceselor de producţie sistemul asigură nivelul optim de materii prime şi materiale, elimină timpi morţi, reducere costurile logistice prin optimizarea traseelor materialelor spre punctele de producţie, generează automat documentaţia necesară şi reducere munca manuală, consumatoare de timp şi generatoare de erori umane.

Maximizează profitul

Reducerea stocurilor la nivelul optim şi calibrarea cu nivelul de producţie necesar satisfacerii comenzilor asigură nu doar reducerea costurilor de aprovizionare, dar şi garanţia livrării la timp a unor produse verificate calitativ, cu impact în creşterea satisfacţiei clienţilor şi maximizării profitului pe termen lung.

Optimizează capacitatea de producţie

Planificarea corectă a materialelor necesare permite verificarea în timp real a stocurilor de materiale şi lansarea comenzilor de achiziţie. Monitorizarea comenzilor de producţie oferă control complet asupra a “ce”, “când”si “unde” se produce, dar şi toate informaţiile despre costurile aferente.

Alinierea obiectivelor strategice de producţie cu activităţile operaţionale duce la 10% creştere în utilizarea capacităţii de producţie, 33% mai puţine produse finite pe stoc şi 47% reducere a ciclului mediu de producţie prin alocarea corectă a echipamentelor.

Principalele procese acoperite

Câştigaţi o imagine de ansamblu asupra întregului proces de producţie în orice moment, din orice loc

SAP oferă cel mai avansat instrument pentru planificarea, urmărirea şi eficientizarea producţiei existent la ora actuală pe plan global. Produsul organizează şi centralizează toate datele relevante, automatizează procesele de planificare şi execuţie a producţiei, raportează, analizează şi oferă informaţii relevante pentru diverse strategii de reducere a costurilor şi optimizare a profitului.

Principalele componente ale sistemului sunt:

Informaţii vânzări – sistemul oferă informaţii complete despre comenzile de vânzare primite, comenzile de vânzare în procesare, oportunităţile de vânzare – clasificate pe materiale, produse, clienţi, regiuni etc.

Previzionări – sistemul include diverse metode statistice de calcul pentru a putea previziona vânzări pe baza consumurilor istorice de materiale şi a comenzilor anterioare.

CO/PA – sistemul poate copia în previzionarea vânzărilor  informaţii pe baza analizelor de costuri şi profitabiliate.

Planificarea vânzărilor şi operaţiunilor – sistemul permite planificarea generală a veniturilor şi operaţiunilor la nivel de organizaţie, oferind managementului vizibilitate trimestrială, bianuală sau anuală asupra obiectivelor procesului de producţie.

Managementul comenzilor – sistemul permite o gestiune în detaliu a tuturor tipurilor de comenzi, directe sau provenite din previziuni de vânzare sau surse specifice.

Planificarea producţiei – sistemul permite planificarea fazelor majore, care impactează puternic profitul organizaţiei, consumă resurse critice sau domină procesul de producţie. După stabilirea elementelor cheie din planificarea producţiei, se trece la planificarea elementelor de detaliu.

Planificarea materiilor prime şi materialelor – acoperă planificarea tuturor elementelor pe baza stocurilor şi nevoilor de producţie. Sistemul crează cereri de achiziţie, comenzi de producţie, etc.

Execuţia producţiei – sistemul acoperă toate tipurile de producţie (discretă, repetitivă, industrială).

Decontarea comenzilor – costurile asociate unei comenzi sunt decontate pe una sau mai multe chei de alocare în cadrul contabilităţii financiare sau de gestiune.

Descoperă puterea soluţiilor SAP
Data Sheet
Production Operations

Descoperiţi impactul automatizării şi simplificării proceselor de producţie prin SAP în organizaţiile moderne.

Descarca
Data Sheet
Production Planning and Scheduling

Aflaţi cele mai bune practici în planificarea şi programarea corectă a producţiei pentru scăderea costurilor operaţionale.

Descarca
Case Study
Cargill Sybase Replication

Descoperiţi cum Cargill, unul din liderii globali în agribusiness, şi-a redus costurile operaţionale de la $42M la $13M utilizând SAP.

Descarca
Video
Business Case: Porsche Insight

Reprezentanţii Porsche vorbesc despre impactul automatizării proceselor de producţie şi beneficiile aduse de SAP.

Descarca