Principalele procese acoperite

Urmăriţi bugetul total şi proiectele de investiţii la nivel de organizaţie

Programul de investiţii gestionează dezvoltarea, proiectarea, construcţia, întreţinerea şi actualizarea proiectelor majore într-un mod eficient şi rentabil. Poţi avea o imagine de ansamblu a proceselor de planificare şi bugetare, menţinând un control strict pentru toate proiectele de investiţie, indiferent de complexitate. Sistemul prezintă costurile planificate şi bugetate a investiţiilor de capital sub forma unei structuri ierarhice, repartizată pe centre de cost şi profit, pentru urmărirea şi analiza eficienţei investiţiilor. Structura ierarhică este independentă de structura organizatorică a companiei şi poate fi modificată permanent, funcţie de nevoile de investiţie.

Fiecare proiect de investiţie are alocat un centru de profit (beneficiile dorite a fi obţinute prin executarea investiţiei) şi centre de cost relevante pentru urmărirea executării costurilor. Pentru o urmărire în detaliu, centrele de cost ale proiectelor specifice pot fi diferite de centrele de cost ale programului general de investiţie. Poţi obţine astfel o imagine de ansamblu asupra tuturor investiţiilor organizaţiei, control eficient în execuţia bugetară şi maximizarea eficienţei capitalului investit.

Planificaţi cu exactitate şi în detaliu costurile pe proiect

Programul de investiţii urmăreşte permanent costurile planificate şi bugetele aprobate. Costurile planificate pot fi modificate până în momentul aprobării bugetelor. Fiecare proiect de investiţii are un buget aprobat. Programul de investiţii supervizează că suma bugetelor nu depăşeşte planul general de investiţii anual. SAP recomandă planificarea şi consolidarea bugetelor de jos în sus şi realizarea investiţiilor prin execuţia bugetară de sus în jos.

Controlaţi eficient încadrarea investiţiilor în bugetele planificate

Bugetarea permite controlul eficient al cheltuielilor. Orice investiţie este blocată până are asociat un buget aprobat. Ai astfel control în permanentă asupra încadrării tuturor cheltuielilor în limitele bugetare. Bugetul unui proiect de investiţii nu poate depăşi bugetul alocat ierarhic superior în structura programului general de investiţii.

Asiguraţi derularea proiectelor de investiţii prin managementul eficient al bugetului alocat

Modulul Managementul Investiţiilor lucrează cu trei tipuri de bugete:

  • Bugetul original – estimarea iniţială a cheltuielilor necesare într-o perioadă de timp
  • Bugetul suplimentar – bugetul necesar în cazul în care bugetul original nu este suficient Programul general de investiţii permite alocări de bugete suplimentare pentru a nu întrerupe activităţile pe proiectele de investiţii.
  • Buget returnat – orice surplus planificat, care se întoarce în bugetul programului general de investiţii

Simplificaţi procesul de transfer al planificării şi execuţiei investiţiilor între ani

Sistemul permite copierea directă a programului de investiţii pe anul viitor, sau copierea tuturor investiţiilor neexecutate din anul curent în următorul an investiţional. Toate centrele de cost/profit alocate, resurse, bugete, comenzi în derulare vor fi transferate automat, reducând drastic timpul necesar replanificării, alocării şi aprobării bugetelor.