Principalele procese acoperite

Planificaţi şi automatizaţi operaţiunile specifice depozitului prin cea mai avansată soluţie existentă pe plan global

În plus faţă de opţiunile de configurare specifice tuturor modulelor SAP, la proiectarea modulului Managementul Depozitelor s-a ţinut cont de varietatea uriaşă a tipurilor de marfă din diverse industrii şi la provocările operaţionale ale celor mai pretenţioşi clienţi. Pentru a asigura flexibilitate suplimentară, modulul include un motor intern de optimizare prin care pot fi automatizate:

Planificarea ieşirilor. Operarea ieşirilor se poate face în ordine FIFO (First In First Out), FEFO (First Expired First Out) sau criterii interne prestabilite. Sistemul stabileşte culegerea optimă a mărfurilor din depozit, cum ar fi pregătirea în zone de culegere (staging), pregătirea pentru culegeri centralizate (bulk) sau culegere comandă cu comandă.

Planificarea selecţiei mărfurilor. Planificarea de selecţie asigură ridicarea mărfurilor pe anumite criterii prestabilite, ceea ce poate asigura de exemplu eliminarea stocurilor de produse expirate, a degradării produselor sau a distrugerilor din cauza expirării.

Planificarea operaţiunilor. Sistemul include funcţionalităţi extinse care automatizează mutarea mărfurilor din zona de depozitare în zona de ridicare marfă, automatizează gestiunea tuturor documentelor din cadrul depozitului – recepţia mărfurilor, mişcările în locaţie sau inter-depozit, depozitarea, ridicarea şi expedierea, automatizează calculul drumului optim pentru micşorarea timpului de livrare. Toate produsele sunt controlate astfel în timp real, existând o trasabilitate completă între furnizori şi clienţi.

Automatizarea activităţilor. Sistemul crează, organizează şi alocă activităţi către resursele optime indiferent de metoda de ridicare a mărfurilor. Activităţile sunt adaptate echipamentelor şi pregătirii operatorilor, reducând riscul accidentelor de muncă şi costurilor de pregătire a personalului. Activităţile sunt monitorizate şi raportate în timp real.

Raportare şi control. Sistemul generează automat istoricul timpului de completare a activităţilor, tendinţe şi semnalează devieri de la planificarea iniţială. Este posibilă astfel o optimizare a zonelor în care apar timpi morţi de activitate.

Etichetarea mărfurilor. Sistemul asigură tipurile de etichete care trebuie printate şi când. Etichetarea este o operaţiune critică, care asigură inventarierea automată prin interfeţe de operare mobile şi accesul la informaţii în timp real. Etichetele pot include atât informaţii despre marfă cât şi informaţii despre structura logică sau geometrică a depozitului / culoarului / raftului / paletului pentru confirmare.

Efectuaţi tranzacţii complexe de inventar simplu şi rapid

Orice informaţie despre produse poate fi obţinută simplu şi rapid, printr-o simplă scanare a codului de bare asociat. Sistemul permite asocierea unor numere unice către orice unitate de inventar – material, serie, locaţie, lot, colet, palet, transport, conţinut transport, WIP content. Prin identificarea unică oferită de codurile de bare poţi efectua orice tip de tranzacţie – recepţie, mutare, verificare, numărare, depozitare, ambalare, trimitere – toate printr-un simplu scan. Poţi astfel reduce semnificativ costurile şi timpul de operare, dar şi erorile inerente care pot apare în operarea manuală. Sistemul de coduri de bare reduce semnificativ complexitatea mişcării mărfurilor în cadrul depozitului.

SAP permite printarea sau scanarea tuturor tipurilor de coduri de baze folosite în toate industriile pe plan global UCC-128, EAN-8, EAN-13, UPC, EAN/UCC-14, etc. Datele scanate sunt trimise direct în print sau electronic, prin integrarea cu orice sistem informatic existent. Sistemul permite proiectarea şi designul codurilor proprii de bare şi oferă o flexibilitate unică în configurarea şi adaptarea la condiţii legislative specifice.

Optimizaţi activităţile de ridicare, împachetare şi livrare din cadrul depozitelor

Modulul Managementul Depozitelor permite analiza activităţilor din depozit pentru a optimiza ridicarea, împachetarea şi livrarea mărfurilor. Aceste activităţi pot fi planificate, executate, monitorizate şi îmbunătăţite în cicluri, până la obţinerea celui mai redus timp şi cost de manipulare.

Eliminaţi costurile inutile de inventar prin optimizarea traseului mărfurilor în deposit

SAP oferă cel mai avansat sistem cross-docking din lume, integrat în cele mai mari operaţiuni JIT (Just In Time) pe plan global. Soluţia oferă 50% creştere în viteza de operare prin planificarea anumitor materii prime şi materiale direct la porţile de transport către clienţi, nemaifiind necesară depozitarea lor .

Asiguraţi permanent cantitatea optimă de materiale de lângă remorci sau mijloacele de transport marfă

SAP permite managementul stocurilor de materiale aflate în curţi, lângă remorci sau lângă mijloacele de transport. Cantitatea de materiale este calculată automat funcţie de capacitatea de transport, volumul de comenzi şi, prin integrarea cu celelalte module SAP, automatizează tot procesul prin care se asigură permanent volumului de marfă necesar a fi încărcat rapid. Astfel, timpul de livrare este redus la maxim, cu impact major în satisfacţia clienţilor.

Creşteţi rapid acurateţea stocurilor

SAP oferă cel mai avansat proces de control ciclic al stocurilor, la perioade şi pe criterii predeterminate. Acest control permite alimentarea automată a stocurilor, astfel încât mărfurile necesare să se afle permanent gata de livrare către clienţi. Controlul automat este util în cazul proceselor complexe, care necesită localizare rapidă a sute de componente (de exemplu procese complexe de producţie a circuitelor electronice). Prin acest control automat, sistemul asigură 100% acurateţea stocurilor.

Optimizaţi utilizarea şi performanţa resurselor umane

Modulul permite definirea informaţiilor necesare cu forţa de muncă, cerinţele fiecărui post de lucru şi pregătirea manipulatorilor şi personalului din depozit pentru evaluarea productivităţii pe fiecare fază în parte. Evaluarea productivităţii se face prin indicatori de performanţă, scoruri şi rating-uri, într-un mod transparent, disponibil atât la nivel de management cât şi la nivelul personalului din depozit.

Extindeţi capacităţile sistemului prin cel mai complex şi performant modul de management al depozitelor existent la ora actuală

Modulul Managementul Extins al Depozitelor permite o flexibilitate de neegalat a procesului de optimizare a depozitelor. Printre funcţionalităţile modulului se numără:

  • Gestionarea individuală a proprietăţii produselor şi a cantităţii produselor la nivel de pachet livrat.
  • Gestionarea spaţiilor de depozitare la nivel de palet, nivel, raft, alee, cameră, depozit şi clasificarea tuturor celulelor, cu posibilitate de filtrare avansată. Sistemul permite modificarea sau adăugarea de noi clasificări, celule, camere, rânduri, coloane în scopul optimizării şi automatizării transportului de marfă din cadrul depozitului.
  • Gestionarea ierarhizării depozitului. Fiecare nod din structura depozitului este identificat prin tip de nod, tip de depozitare, cale de acces, cod, denumire, rol, temperatură etc. Sistemul permite o atribuire nelimitată de identificatori unici.
DESCOPERĂ PUTEREA SOLUŢIILOR SAP
Presentation
Extended Warehouse Management

Descoperiţi de ce cercetătorii de piaţă consideră SAP EWM cea mai avansată soluţie de managementul depozitelor pe plan global.

Descarca
Presentation
SAP EWM Overview

De ce SAP EWM? Ce beneficii oferă soluţia? Care este impactul implementării? Ce procese optimizează? Descoperiţi toate acestea în prezentarea de mai jos.

Descarca