Principalele procese acoperite

Implementaţi strategii avansate de control a calităţii produselor

Modulul permite utilizarea unor instrumente ca planificarea metodelor de control, analiza şi evaluarea defectelor, evaluarea acţiunilor corective. Poţi astfel identifica şi evita riscurile într-un stadiu incipient, poţi planifica inspecţii de calitate în ciclu închis. Sistemul este perfect compatibil cu standardele internaţionale, reglementările locale şi include o serie de bune practici specifice industriei. SAP defineşte de altfel standardele de bune practici în 25 de verticale industriale pe plan global.

Asiguraţi calitatea produselor prin prevenirea din timp a apariţiei defectelor, gestiunea acţiunilor corective şi evaluarea eficienţei procesului

Sistemul generează automat notificări la apariţia oricăror neconformităţi, uşurând acţiuni corective rapide şi monitorizând rezultatele în timp real. Poţi standardiza indicatorii de calitate la toate nivelele, de la laborator până în zona de producţie, utilizând sistemul ERP ca un centru al auditului de calitate, care integrează toate informaţiile de calitate referitoare la achiziţia, recepţia, producţia sau livrarea mărfurilor.

Îmbunătăţiţi calitatea produselor prin prevenţia defectelor şi urmărirea acţiunilor corective

Sistemul integrează procesul de inspecţie a materialelor cu managementul excepţiilor, evaluează datele în timp real şi generează rapoarte predefinite sau personalizate şi generează notificări pentru generarea de acţiuni corective ulterioare. Ajustarea şi corecţia permanentă a proceselor interne pe baza acţiunilor corective permit îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor.

Planificaţi, executaţi şi evaluaţi o gamă largă de audituri de conformitate

SAP permite planificarea, execuţia şi evaluarea unei game extinse de audituri de produse, procese, furnizori, mediu, risc. Poţi evalua rapid conformitatea execuţiei proceselor cu cerinţele planurilor de calitate şi poţi aduce în timp real corecţiile necesare. Sistemul suportă toate standardele internaţionale, inclusiv ISO 9000, ISO 14000, ISO 19000 şi ISO 19011 şi oferă transparenţă partenerilor de audit prin utilizarea unei platforme comune. Rezultatele auditurilor sunt transparente la nivel de organizaţie şi pot fi comparate între ele pentru a identifica discrepanţe la nivelul proceselor interne proprii sau ale furnizorilor.

DESCOPERĂ PUTEREA SOLUŢIILOR SAP
Whitepaper
Quality Data Management

Aflaţi impactul utilizării datelor calitative într-un mod corect, care să susţină procesele de decizie şi acţiunile corective necesare.

Descarca