Managementul achiziţiilor


Reduceţi costurile de aprovizionare, de la achiziţia eficientă a materiilor prime până la intrarea în gestiune a materialelor

Modulul Managementul Achiziţiilor  automatizează şi simplifică procesul de aprovizionare în companii implicate în volume mari de achiziţii de materii prime, materiale şi mărfuri, de la planificarea necesarului de cumpărat până la verificarea şi introducerea facturii. Modulul oferă un control complet asupra furnizorilor, comenzilor, confirmărilor, recepţiilor, loturilor şi facturilor.

Managementul Achiziţiilor  este practic un submodul al Managementului Materialelor şi este complet integrat cu celelalte module SAP (Vânzări şi distribuţie, Managementul Stocurilor, Managementul Depozitelor, Managementul Producţiei, Managementul Calităţii), ceea ce oferă informaţii detaliate despre eficienţa, calitatea şi performanţa întregului proces de producţie şi/sau distribuţie. Poţi lua astfel decizii de achiziţie rapid şi eficient, poţi identifica oportunităţi de reducere a costurilor de achiziţie prin gestionarea diverselor surse de aprovizionare, poţi gestiona mai uşor relaţia cu furnizorii. Implementarea fluxurilor de lucru şi a strategiilor de aprobare măreşte controlul asupra procesului de aprovizionare, viteza de operare, reducând erorile umane. Informaţiile complete asupra procesului de producţie vă permit să negociaţi cotaţiile, contractele, termenele de plată şi de livrare care să eficientizeze stocurile şi să elimine eventuale spaţii nefolosite.

Managementul Achiziţiilor acoperă prin excelenţă în special aria logistică a companiilor implicate în producţie, distributie, retail, servicii sau sector public.

 

Beneficii
Eficientizează achiziţiile

Câştigaţi vizibilitate în profunzime asupra procesului de achiziţie printr-o bază unică de date cu toate informaţiile despre furnizori,  materii prime, materiale, semifabricate, produse finite, servicii, preţuri, discounturi, taxe speciale, contracte de cumparare, comenzi sau stocuri.

Reduce riscurile

Trasabilitatea documentelor în sistem, generarea lor cu referinţă la cele precedente, alocarea automată a cheltuielilor pe centre de cost şi centralizarea informaţiilor într-o sursă unică de date elimină intervenţiile manuale, consumatoare de timp şi generatoare de erori umane.

Reduce costurile operaţionale

Necesarul de aprovizionarese poate genera automat pe baza nevoilor predefinite, ifie că este o companie de producţie sau de distribuţie. Astfel, costurile operaţionale specifice procesului de aprovizionare sunt reduse la minim.

Mulţumită implementarii cu succes a tehnologiilor SAP am facut un mare pas înainte, standardizând structurile şi procesele financiare la nivel de grup dar păstrând în acelaşi timp elemente specifice diviziilor din Bosh Packaging Technology.

Sven Beck, Head of Finance at Bosch Packaging Technology

Principalele procese acoperite

Obţineţi cea mai fină integrare a proceselor de achiziţie, de la crearea comenzilor prin actualizarea automatizată a inventarului şi până la plata facturilor

Comenzile de achiziţie se realizează direct din comenzile clienţilor automat, rapid şi simplu, fiind trimise prin e-mail, fax sau poştă direct către furnizor. Sistemul asigură astfel volumul optim necesar de materii prime, materiale şi mărfuri pe stoc.

Comenzile de achiziţie suportă diverse monezi şi pot fi folosite pentru diverse categorii de bunuri (materii prime, materiale, bunuri comerciale, servicii). La fiecare comandă pot fi aplicate automat liste de preţuri predefinite, discount-uri ale furnizorilor sau alte condiţii comerciale. Comanda este însoţită de documentaţia completă, inclusiv transport şi date de facturare pentru procesarea rapidă. Funcţie de locaţie, taxele sunt calculate automat, eliminând posibile erori de calcul umane. Achiziţiile internaţionale sunt gestionate prin funcţionalităţi specifice care urmăresc politicile vamale (uniuni vamale, taxele vamale, cheltuieli de transport si manipulare,  alte cheltuieli).

Procesul de comandare este completat de functionalităţi legate de monitorizarea confirmării furnizorilor şi planificarea recepţiilor. Recepţiile se pot face extrem de rapid şi simplu, prin folosirea dispozitivelor de scanat sau manual, prin confirmarea cantităţilor receptionate şi înregistrarea diferenţelor.

La primirea şi introducerea facturii sistemul verifică şi asigură corectitudinea datelelor pe întreg lanţul: comandă, recepţie, facturi. Toate înregistrările contabile se realizează prin contări automate predefinite.

Identificaţi furnizorul corect şi preţurile cele mai avantajoase

Rapoarte detaliate despre istoricul achiziţiilor şi preţurile de achiziţie oferă toate informaţiile necesare despre materiile prime, materialele şi serviciile achiziţionate, furnizori, plaţi, date de tranzacţionare. Ai la dispoziţie toate datele pentru a compara preţurile şi pentru a avea un punct de sprijin important în procesul de negociere şi selecţie a furnizorilor. Sistemul analizează comportamentul furnizorilor din punct de vedere al respectării termenelor de livrare, al retururilor din motive de calitate, preţ şi alte criterii. Poţi astfel evalua corect furnizorii.

Evitaţi stocurile inutile şi reduceţi costurile prin planificarea eficienţă a achiziţiilor

Modulul Managementul Achiziţiilor oferă suport în planificarea automată a achiziţiilor funcţie de volumul stocurilor şi al comenzilor de vânzare/producţie, astfel încât poţi seta în mod corect frecvenţa şi volumul achiziţiilor pentru a minimiza costurile şi a evita stocuri inutile. Achiziţiile pot fi automatizate în câţiva paşi simpli prin intermediul unui planificator perfect integrat cu modulul de producţie, care oferă informaţii complete despre când, cât şi unde este nevoie de reaprovizionare cu materii prime, materiale sau mărfuri. Sistemul calculează automat traseul materialelor şi recomandă data optimă de plasare a comenzii astfel încât bunurile necesare să fie în stoc în momentul solicitării lor.

Câştigaţi vizibilitate şi  control asupra procesului de achiziţie

Toate articolele şi înregistrările sunt centralizate într-o unică bază de date care este implicată în toate tranzacţiile necesare unui proces de achiziţie eficient, complet automatizat. Baza de date conţine informaţii despre tipul şi numărul articolelor, descriere, monede de achiziţie, unităţi de măsură de achizitie, unităţi de stocare şi inventariere, dimensiuni, greutăţi, preţuri, tipuri de taxe. Poţi utiliza uşor preţurile de listă sau diverse modelele de cost pentru a obţine valoarea de inventar sau a comenzilor de cumpărare.

Toate detaliile de plată sunt administrate împreună cu termenele scadente şi metodele de plată pentru a simplifica plăţile la termen a facturilor asociate. Modulul include analize grafice care îţi dau o perspectivă clară, corectă pe fiecare furnizor în parte, dar şi a procesului de achiziţie în ansamblu. Toate documentele asociate sunt indexate şi păstrate pentru audituri şi analize ulterioare.

Câştigaţi timp şi eliminaţi munca manuală, generatoare de erori, prin automatizarea rapoartelor necesare.

Sistemul oferă rapoarte şi tablouri de bord cum ar fi topul furnizorilor funcţie de diverse criterii predefinite, priviri de ansamblu asupra comenzilor, achiziţii pe perioade de timp, comenzi în derulare, comenzi în plată. Ai la dispoziţie un set complet de rapoarte specifice industriei, dar şi posibilitatea de a genera rapoartele dorite în orice zonă a procesului de achiziţie.  Ai în plus acces la un organizator avansat de rapoarte, care poate automatiza şi simplifica cerinţe specifice de raportare.

Gestionaţi corect şi simplu orice tip de retur

Modulul automatizează complet procesul de returnare. Prin funcţia retur, modulul actualizează imediat stocurile, contul de plată şi balanţa furnizorului. Poţi ataşa note, comentarii sau documente explicative standardizate pentru ca furnizorul să ştie motivul returului.

Evaluaţi costurile de achiziţie corect, incluzând taxele speciale în analiza calculelor de profitabilitate

Modulul permite urmărirea exactă a tuturor taxelor speciale aplicate, cum ar fi taxe de transport maritim şi manipulare, asigurări sau costuri cu diverse servicii. Taxele speciale sunt elemente importante în costurile totale de achiziţie, fiind înregistrate şi alocate automat bunurilor achiziţionate. Poţi evalua astfel corect furnizorii şi poţi face calcule exacte de profitabilitate.

Descoperă puterea soluţiilor SAP
Data Sheet
Direct Procurement Solutions

De ce SAP? Care sunt beneficiile modulului? Ce probleme rezolvă? Aflaţi răspunsurile în sumarul ataşat.

Descarca
Data Sheet
Self-Service Procurement

Descoperiţi beneficiile şi impactul în reducerea costurilor a utilizării sistemelor de achiziţie electronică.

Descarca
White Paper
Strategic Sourcing and Contracting

Excelenţa SAP în procesele de achiziţii: citiţi cele mai moderne practici de negociere a partenerilor strategici.

Descarca
White Paper
Procure to Pay Solutions from SAP

Aflaţi impactul automatizării proceselor de achiziţie şi de ce SAP este lider mondial absolut în domeniu.

Descarca