Principalele procese acoperite

Eficientizaţi toate acţiunile necesare inspecţiilor

Modulul centralizează toate informaţiile despre construcţia, funcţionarea şi exploatarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor în exploatare, măsurile de siguranţă care trebuie luate înainte de punerea în funcţiune, periodicitatea reviziilor, planificarea operaţiilor în succesiunea şi corelarea lor. Sistemul monitorizează toate evenimentele şi notifică din timp planificarea inspecţiilor sau reparaţiilor.

Maximizaţi durata de viaţă a utilajelor şi echipamentelor productive

Se pot planifica întreţineri preventive pentru asigurarea la parametrii optimi ai capacităţii de producţie, evitând întreruperi de activitate sau scăderi pe fluxul de producţie.

Asiguraţi eficienţa utilajelor şi echipamentelor productive

Modulul automatizează şi simplifică toate fazele necesare planificării şi executării reparaţiilor. Toate informaţiile sunt centralizate într-o sursă unică de date, de la planificarea materialelor necesare, calculaţia preliminară a costurilor, a manoperei şi calificării personalului, programarea în reparaţie, planificarea muncii, asigurarea materialelor necesare pe stoc la momentul reparaţiei, şi până la documentaţia post-reparaţie.

Poţi interveni imediat în evenimente care pot produce oprirea producţiei, de la achiziţionarea materiilor prime şi subansamble în regim de urgenţă şi până la automatizarea documentaţiei şi livrărilor necesare cu furnizorii echipamentelor sau pieselor de schimb.

Administraţi eficient costurile cu întreţinerile şi reparaţiile şi minimizaţi cheltuielile indirecte

Modulul urmăreşte atât costurile directe (cheltuieli cu personalul, piesele de schimb, consumabile, scule şi dispozitive aferente) cât şi indirecte (datorate funcţionării defectuoase a utilajelor). Prin întreţinerea preventivă, costurile indirecte scad de la 80-90% din totalul cheltuielilor de mentenanţă la sub 70%, prin:

  • Reducerea pierderilor de producţie pe durata reviziilor planificate
  • Reducerea pierderilor de producţie cauzate de căderile accidentale ale instalaţiilor, ca urmare a funcţionării nesatisfăcătoare a utilajelor
  • Reducerea pierderilor cauzate de produsele neconforme, rebuturilor sau produselor finite de calitate necorespunzătoare.

Automatizaţi şi simplificaţi întreţinerea şi reparaţia utilajelor prin cea mai puternică soluţie ERP pe plan global

Prin integrarea cu alte module SAP (Managementul Stocurilor, Managementul Achiziţiilor, Managementul Producţiei, Vânzări şi Distribuţie, Managementul Capitalului Uman, Contabilitate de Gestiune) datele sunt centralizate şi integrate pe fluxul de lucru. Procesele necesare întreţinerii şi reparaţiilor sunt automatizate şi simplificate prin celelalte module (de exemplu, achiziţia în regim de urgenţă a unei piese de schimb care nu se află pe stoc apelează automat modulul Managementul Achiziţiilor).

DESCOPERĂ PUTEREA SOLUŢIILOR SAP
Video
Predictive Mainenance and Services

Descoperiţi impactul automatizării proceselor de întreţinere şi reparaţii prin utilizarea dronelor şi tehnologiilor mobile prin SAP.

Descarca