Fluxuri de lucru


Definiţi, configuraţi, integraţi şi optimizaţi fluxuri complexe de lucru specifice organizaţiei

Modulul Fluxuri de Lucru permite într-un mod simplu şi intuitiv proiectarea şi automatizarea activităţilor repetitive complexe, specifice organizaţiei. Modulul include un set de funcţionalităti native pentru managementul şi configurarea obiectelor şi evenimentelor din aplicaţiile SAP. Astfel, deşi modulele SAP (ERP, CRM, SCM, HCM etc) includ posibilităţi de configurare a fluxurilor proprii de lucru, modulul Fluxuri de Lucru este extrem de util pentru automatizarea şi simplificarea proceselor care depind de politici şi proceduri de lucru complexe cu multe faze de aprobare la nivel de organizaţie.

Prin intermediul modulului identificaţi roluri şi responsabilităţi în realizarea activităţilor repetitive, asiguraţi coordonarea logică a evenimentelor, acceleraţi procesele prin notificări şi identificaţi rapid evenimentele care produc întârzieri, având permanent la dispoziţie statusuri şi analize de progres pe fiecare proces configurat în parte.

 

Beneficii
Eficientizează fluxurile de lucru

Prin delegarea şi tratarea erorilor fluxurilor cu multe faze de aprobare se asigură evitarea blocajelor şi continuitatea proceselor.

Reduce costurile operaţionale

Prin reducerea timpilor morţi cu aprobările şi  activităţile manuale, modulul elimină erorile umane şi reduce semnificativ costurile operaţionale.

Creşte transparenţa

Prin automatizarea proceselor repetitive cu multe faze de aprobare şi adopţia de şabloane configurabile, modulul permite viteză de reacţie şi agilitate la nivel de organizaţie.

Principalele procese acoperite

Proiectaţi noi fluxuri de lucru pentru optimizarea activităţilor şi reducerea costurilor

Fluxurile de lucru sunt proiectate pe baza tranzacţiilor şi proceselor interne deja existente, utilizând structura organizatorică a companiei. Astfel, orice modificare în structura organizatorică are efect automat în actualizarea automată a evenimentelor specifice fluxurilor de lucru. Poţi optimiza procesele de lucru fără întreruperi de activitate, poţi proiecta noi procese de lucru pentru a mări transparenţa la nivel de management sau pentru a asigura nivele de aprobare suplimentare rapid şi eficient.

Modulul urmăreşte toate elementele incluse în procesul de configurare: responsabili de activităţi, actori sau grupuri de actori, entităţi, documente, activităţi sau acţiuni, intrări sau ieşiri, metode de interacţiune, modalităţi de control.

Proiectaţi rapid fluxuri noi de lucru, specifice organizaţiei

Modulul Fluxuri de Lucru include instrumente avansate de configurare, vizuale şi extrem de intuitive. Poţi proiecta un nou flux de lucru, notificările necesare, persoanele implicate, poţi urmări progresul de execuţie în cadrul procesului şi poţi analiza eficienţa procesului. Poţi folosi template-uri predefinite, sau poţi crea noi template-uri specifice pentru definirea anumitor fluxuri de lucru. De asemenea, poţi folosi un puternic motor de configurare (Workflow Builder) pentru a crea, schimba sau afişa rapid atributele fluxurilor de lucru, funcţie de orice nevoie specifică.

Eficientizează fluxurile de aprobare în procese complexe de lucru

Modulul permite planificarea şi automatizarea lanţurilor necesare de aprobări ale responsabililor alocaţi pentru a reduce timpul proceselor complexe, cu multe faze de aprobare. Fiecare responsabil îşi primeşte activităţile necesare într-o interfaţă intuitivă şi uşor de utilizat, SAP Business Workplace, în care activităţile executate sunt urmărite şi raportate. Astfel, termenele limită pot fi strâns monitorizate.

Acceleraţi viteza procesului de decizie

Modulul permite distribuţia automată a notificărilor, prin intermediul fluxurilor predefinite, către factorii de decizie relevanţi. Astfel, fiecare actor din cadrul fluxului este notificat în legătură cu paşii de executat, cu activităţile neexecutate şi cu planul apropiat de executat. Poţi construi rapid o imagine actualizată, în timp real, asupra progresului tuturor activităţilor din cadrul unui flux de lucru.

Evitaţi redundanţa informaţiilor, asiguraţi consitenţa datelor şi minimizaţi munca manuală

Prin corelarea fluxurilor de lucru cu procesele de business eviţi redundanţa datelor, menţii consistenţa informaţiilor şi reduci la minim efortul manual de introducere şi actualizare a datelor.

Optimizaţi activităţile prin urmărirea eficientă a tuturor elementelor din cadrul fluxurilor de lucru

Modulul permite urmărirea tuturor activităţilor cu care actorii interacţionează la un moment dat, incluzând fluxul generator, prioritatea, documentele ataşate, acţiunile şi entităţile implicate, starea evenimentului pe flux şi urmărirea tuturor activităţilor deja desfăşurate de către ceilalţi actori din cadrul fluxului de lucru.

Câteva referinţe