Contabilitate mijloace fixe


Obţineţi o perspectivă completă asupra tuturor imobilizărilor deţinute şi utilizate de companie pentru realizarea veniturilor

Modulul SAP Contabilitate Mijloace Fixe integrează procesul de gestionare a activelor fixe în utilizarea zilnică a sistemului ERP, eliminând nevoia unei soluţii separate de urmărire a valorilor, cantităţilor, locaţiilor, întreţinerii sau deprecierii mijloacelor fixe. Modulul permite metode flexibile de calcul a deprecierilor şi amortizărilor în sisteme contabile diferite (practici contabile locale sau IFRS) în paralel. Astfel, poţi avea permanent o imagine clară asupra tuturor mijloacelor fixe deţinute, unde sunt situate, cine le are în gestiune, când  au fost verificate, când sunt programate pentru întreţinere sau care sunt costurile curente de amortizare.

 

Beneficii
Salvează timp şi bani

Accesul rapid la informaţii permite obţinerea de situaţii rapide referitoare la valoarea activelor companiei. Sistemul calculează cu precizie taxele şi amortizările, reducând erorile cauzate de introducerea manuală a datelor.

Reduce riscurile

Urmărirea strictă a situaţiei şi utilizării mijloacelor fixe elimină “ratăcirile” lor, îmbunătăţeşte planificarea întreţinerilor şi reduce riscurile de accidente cauzate de uzuri sau întreţineri defectuoase.

Reduce costurile operationale

Datorită centralizării tuturor mijloacelor fixe într-o unică sursă de informaţii, sistemul reduce achiziţiile de echipamente noi sau inutile, printr-o alocare corectă a echipamentelor disponibile şi inutilizate.

Implementarea SAP ne-a ajutat să ne simplificam procesele financiare, să reducem activităţile manuale şi să creştem considerabil eficienţa companiei.

Zhang Yongping, CIO at Hisun-Pfizer

Principalele procese acoperite

Determinaţi valoarea tuturor activelor fixe la un moment dat, conform cerinţelor legislative sau a regulilor proprii conform nevoilor de business.

Gestionaţi diverse tipuri de amortizări, cum ar fi amortizări calculate automat (ordinare sau normale) sau amortizări planificate manual (neplanificate)

Amortizările automate se realizează pe baza unor chei de depreciere preconfigurate. Prin modificarea cheilor de depreciere, poţi defini metode proprii de calcul a valorii mijloacelor fixe.

Efectuaţi toate operaţiunile contabile care apar pe parcursul vieţii unui mijloc fix în cadrul organizaţiei

Modulul SAP Mijloace Fixe este perfect integrat cu modulul SAP Contabilitate Financiară, făcând posibilă efectuarea şi urmărirea tuturor tranzacţiilor care afectează activele imobilizate, garantând în acelaşi timp actualizarea în Cartea Mare şi în registrele contabile

Obţineţi toate informaţiile relevante despre mijloacele fixe rapid şi cu eforturi minime

Utilizează rapoarte preconfigurate şi interogări specifice pe aproape 1000 de atribute specifice mijloacelor fixe.  Poţi grupa clase de mijloace fixe pentru stabilirea de caracteristici comune. Ai la dispoziţie rapoarte legale  sau specifice precum jurnale de amortizare, numere de inventar, locaţii, centre de cost, structură, modificări de valoare sau locaţie. Modulul permite transferul datelor istorice dintr-un sistem folosit anterior sau importul dintr-un fişier întreţinut manual corespunzător mijloacelor fixe existente.

Simplificaţi şi automatizaţi cel mai important proces – achiziţia mijloacelor fixe şi/sau capitalizarea producţiei interne de bunuri şi servicii

Ai la dispoziţie diverse metode de contabilizare a mijloacelor fixe, cum ar fi activele în construcţie (achiziţii de active imobilizate care nu sunt autorizate să fie capitalizate sau amortizate imediat) sau capitalizare directă (achiziţii de active imobilizate care nu au un activ în construcţie, deci capitalizarea şi deprecierea începe imediat).

Gestionaţi eficient întreţinerile periodice

Ai la dispoziţie un instrument extrem de puternic pentru planificarea şi supravegherea lucrărilor de întreţinere. Aceste planificări pot fi automatizate sau executate punctual. Instrumentul de planificare poate programa perioadele de întreţinere, nivelul de depreciere sau trecerea automată a tranzacţiilor mijloacelor fixe dinspre zona de amortizare spre Cartea Mare.

Înregistraţi amortizările şi modificările în valoarea mijloacelor fixe şi actualizaţi informaţiile în Cartea Mare rapid, simplu şi eficient

Modulul Contabilitate Mijloace Fixe este un sub-jurnal al Cărţii Mari, utilizat pentru urmărirea şi documentarea detaliată a tranzacţiilor contabile referitoare la mijloacele  fixe. Deoarece toate modulele SAP sunt perfect integrate între ele, poţi face extrem de uşor alocări de cont la cost contabil.

Descoperă puterea soluţiilor SAP
White Paper
Maximize Return on Assets

Descoperiţi strategii şi practici moderne prin care SAP vă ajută să maximizaţi eficienţa utilizării mijloacelor fixe.

Descarca
White Paper
Mobile Tech in Asset Management

Citiţi o abordare radicală de optimizare pentru reducerea costurilor mijloacelor fixe prin tehnologii mobile.

Descarca
Video
Modern Fixed Assets Management

Aflaţi abordarea organizaţiilor moderne în minimizarea riscurilor inutilizării mijloacelor fixe printr-un material simplu şi direct.

Descarca