Principalele procese acoperite

Obţineţi o vizibilitate în detaliu asupra tuturor costurilor şi  veniturilor din organizaţie, în perioade de timp predeterminate sau la un moment dat

Modulul permite urmărirea veniturilor sau cheltuielilor la nivel de contract, proiect, departament, direcţie, angajat – atât pe perioade predefinite (lunar, trimestrial, anual) cât şi la un moment dat. Informaţiile sunt integrate din punct de vedere contabil cu toate entităţile operaţionale.

Organizaţi şi controlaţi eficient şi simplu toate activităţile din organizaţie

Modulul permite definirea, planificarea, distribuirea şi evaluarea rapidă şi completă a cheltuielilor pe centre de cost. Alocările se pot face manual sau automat, prin chei de repartizare fixe sau variabile, procentuale sau valorice, prioritizate funcţie de nevoile de business. Poţi urmări extrem de simplu veniturile şi cheltuielile planificate şi realizate atât centralizat, cât şi pe ierarhii de centre de analiză.

Identificaţi rapid ariile neprofitabile şi eliminaţi cauzele care afectează sănătatea financiară a companiei

Centrele de profit îţi permit să analizezi organizaţia pe arii de responsabilitate, delegând responsabilitatea către entităţi descentralizate şi tratându-le ca “organizaţii în cadrul organizaţiei”. Poţi determina astfel cu exactitate profitul sau pierderea la nivel individual sau pe ariile de responsabilitate dorite din cadrul organizaţiei. Ai acces la toţi indicatorii financiari specifici analizelor financiar-contabile dar şi la analize complexe de profitabilitate (profitabilitate per produs, profitabilitate per client, profitabilitate per canal de vânzări, etc).

Obţineţi control financiar total asupra celor mai fine activităţi operaţionale

Comenzile interne sunt utilizate în general pentru a stabili, planifica şi colecta costurile unor activităţi interne specifice cum ar fi activităţi de marketing, de urmărire internă a altor activităţi sau costuri care pot fi capitalizate (cum ar fi dezvoltarea in-house a unei noi linii de producţie). Modulul monitorizează comenzile interne pe tot ciclul de viaţă, de la planificarea iniţială şi până la arhivarea în sistem.

Identificaţi costurile de producţie, valoarea adăugată a proceselor necesare producţiei, valoarea de inventar şi stabiliţi preţul optim pe produs

Poţi identifica rapid şi simplu costurile interne cu materialele şi procesele de producţie. Costurile reale sunt calculate pe baza preţurilor de achiziţie, cheltuielilor curente şi cantităţilor de producţie confirmate. Analizele complexe de variaţie a costurilor reale faţă de costurile standard oferă managementului transparenţă şi putere de decizie privind eficienţa şi profitabilitatea procesului de producţie.