Eşti pregătit pentru viitor?
Peste 30,000 de utilizatori din România se bucură deja de avantajele şi performanţele SAP ERP. Tu când intri în liga noastră?
Descoperiţi puterea produselor SAP ERP
În doar câteva din cele 25 de industrii în care domină, SAP înseamnă: 86% din producţia de încălţăminte sport globală. 70% din producţia mondială de ciocolată. 50% din producţia de jeanşi globală. 72% din producţia de bere globală. Producţia a 77.000 automobile pe zi.

Este nevoie de un sistem informatic extrem de solid, validat. Un sistem matur. Puternic. Rapid. Modern.
Soluţii financiare
ButonERPFinanciare
Contabilitate financiară

Capturaţi toate tranzacţiile financiare pentru automatizarea şi simplificarea raportărilor financiare externe. Înregistraţi, prelucraţi şi raportaţi date financiar contabile pentru orice tipuri de companii, valute, planuri de conturi sau standarde de raportare.

Află mai multe

Contabilitate de gestiune

Oferiţi managementului informaţiile financiare relevante pentru o execuţie operaţională eficientă. Urmăriţi toate cheltuielile pe elemente de cost, centre de cost, centre de profit, comenzi interne, costuri de produs şi analize de profitabilitate, simplu şi eficient.

Află mai multe

Contabilitate mijloace fixe

Gestionaţi eficient mijloacele fixe prin metode flexibile de calcul a deprecierilor şi amortizărilor în sisteme contabile diferite în paralel. Obţineţi rapid o imagine clară şi corectă asupra tuturor informaţiile relevante despre mijloacele fixe deţinute.

Află mai multe

Soluţii logistice
ButonERPLogistic
Managementul achiziţiilor

Simplificaţi aprovizionarea  cu materii prime, materiale şi mărfuri, de la planificarea necesarului de cumpărat până la verificarea şi introducerea facturii. Impuneţi un control eficient asupra furnizorilor, comenzilor, confirmărilor, recepţiilor, loturilor, facturilor şi documentaţiei aferente.

Află mai multe

Managementul stocurilor

Urmăriţi în paralel din punct de vedere logistic şi contabil stocurile de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite şi obiecte de inventar. Planificaţi nivelul optim de stocuri şi reduceţi costurile de aprovizionare asigurând permanent volumul necesar de marfă pentru vânzare.

Află mai multe

Managementul depozitelor

Optimizaţi depozitarea mărfurilor, de la recepţia în gestiune şi până la livrarea către clienţi. Reduceţi timpul de inventar, optimizaţi rutele mărfurilor spre depozitare, alocaţi eficient angajaţii. Asiguraţi trasabilitatea mărfurilor prin coduri de bare, scannere, RF, RFID sau voce.

Află mai multe

Managementul transporturilor

Automatizaţi transportul fizic al bunurilor de la o locaţie la alta –  crearea comenzilor de expediţie, rezervarea mărfurilor, planificarea rutelor, licitarea şi selectarea transportatorilor, monitorizarea expediţiilor, calculul taxelelor de transport, reglementările internaţionale şi multe altele.

Află mai multe

Soluţii operaţionale
ButonERPOperations1
Managementul producţiei

Automatizaţi calibrarea în timp real a capacităţii de producţie cu volumul comenzilor clienţilor. Optimizaţi producţia pe stoc (serie mare), producţia la comandă (serie mică), producţia de unicate sau de proces. Planificaţi materiale necesare şi optimizaţi traseele spre facilităţile de producţie.

Află mai multe

Managementul calităţii

Definiţi, implementaţi şi automatizaţi toate procesele, procedurile şi instrucţiunile de lucru specifice unui sistem de control al calităţii. Controlaţi planificarea inspecţiilor, calitatea în achiziţii, calitatea în vânzări şi distribuţie, înregistrarea defectelor sau gestiunea echipamentelor de testare.

Află mai multe

Managementul serviciilor

Captaţi, evaluaţi şi îmbunătăţi satisfacţia şi loialitatea clienţilor prin interacţiuni relevante prin toate canalele de comunicare. Dezvoltaţi competitivitatea companiei printr-o cultură internă specifică serviciilor superioare, prin livrarea excelenţei în toate punctele de contact cu clienţii.

Află mai multe

Întreţinere şi reparaţii

Măriţi durata de viaţă a echipamentelor prin automatizarea întreţinerilor şi reparaţiilor, de la inspecţii preventive şi până la urmărirea execuţiei reparaţiilor şi gestiunii istoricului echipamentelor. Sistemul gestionează documentaţia aferentă şi se integrează cu sisteme GIS, CAD sau SCADA.

Află mai multe

Soluţii orizontale
ButonERPOrizontal1
Vânzări şi distribuţie

Acceleraţi procesul comercial şi viteza de decizie. Câştigaţi oportunităţi noi şi centralizaţi informaţii de piaţă. Urmăriţi eficient toate cererile de ofertă, ofertele, contractele, facturile, avizele de expediţie, clienţii, potenţialii clienţi, partenerii reţelelor de distribuţie sau zonele de vânzare.

Află mai multe

Managementul proiectelor

Planificaţi corect proiecte şi portofolii de proiecte, de la definirea structurii proiectului şi până la dezvoltarea planurilor detaliate, cu optimizarea resurselor alocate pe fiecare fază a proiectului. Identificaţi corect calitatea, disponibilitatea şi încărcarea resurselor sau stadiul de execuţie al proiectelor.

Află mai multe

Managementul investiţiilor

Minimizaţi riscurile financiare prin planificarea şi urmărirea execuţiei proiectelor complexe de investiţii. Gestionaţi programul investiţional anual la nivel de organizaţie, companii, departamente sau proiecte şi automatizaţi transferul planificării şi execuţiei investiţiilor între ani.

Află mai multe

Managementul resurselor umane

Descoperiţi de ce SuccessFactors este cel mai complet produs de resurse umane din lume. Perfect adaptat legislaţiei româneşti, sistemul oferă instrumente extrem de puternice de salarizare şi administrare de personal, cât şi recrutare, evaluare, succesiune şi dezvoltarea carierei.

Află mai multe

Au ales SAP ERP prin Fair Value
De ce Fair Value?
Expertiză puternică

În cei peste 10 ani de activitate am devenit cel mai puternic partener SAP in piaţa privată, cu peste 30 de implementări complexe în industrii ca retail, distribuţie, servicii şi construcţii.

Tehnologii moderne

Dezvoltăm soluţii proprietare pe cele mai moderne tehnologii din portofoliul SAP – SAP BI, SAP Analytics, SAP HANA, SAP hybris – pentru un plus de performanţă, stabilitate şi viteză.

Transparenţă costuri

Oferim transparenţă totală asupra costurilor proiectelor, de la planificarea etapelor şi alocării resurselor în proiecte până la accesarea competenţelor şi informarea proactivă.

Unicitate competenţe

Proiectele derulate ne-au permis dezvoltarea de competenţe unice pe piaţa locală în sisteme eCommerce SAP hybris, în Strategy Management, în integrare de soluţii sau Aerospace & Defence.

Metodologii validate

Riscurile de implementare sunt eliminate prin utilizarea metodologiilor SAP ASAP si Focus ASAP. Rezultatele analizelor de satisfacţie şi recomandările clienţilor ne onorează.

Preţuri imbatabile

Statutul SAP Gold Partner ne oferă acces la preţuri preferenţiale. Costurile noastre interne ne permit să vă oferim tehnologia germană la puterea de cumpărare a pieţei româneşti.

DESCĂTUŞEAZĂ EXPERTIZA CONSULTANŢILOR NOŞTRI
Fair Value îţi aduce expertiza şi calitatea germană la puterea de cumpărare a pieţei româneşti prin cei mai buni consultanţi specializaţi în automatizarea şi simplificarea proceselor de afaceri în organizaţii de orice dimensiune.