SAP Strategy Management


Prioritizați și executaţi eficient acțiuni prin soluții de management al strategiei utilizând Balance-Scorecard-uri. 

SAP Strategy Management permite corelarea şi urmărirea tuturor legăturilor între procesele operaționale și obiectivele financiare ale organizației. Sistemul asigură bugetarea corectă identificând iniţiativele prioritare, dar şi alinierea departamentelor prin monitorizarea tuturor indicatorilor de performanţă, operaţionali şi financiari.

Managementul poate astfel concentra resursele companiei pentru susținerea iniţiativelor strategice prin instrumente puternice de ilustrare grafică a strategiei, prin ilustrarea parametrilor de management sub forma indicatorilor de performanță și prin listarea inițiativelor de management.

Soluţia detectează cauzele care au dus la rezultatele curente, oferă un mediu colaborativ de lucru precum şi un mod eficient de a realiza rapid Balanced Scorecard-uri.

Beneficii
Corelare inter-departamente

Asigură corelarea inițiativelor cu obiectivele strategice ale companiei permițând alinierea departamentelor prin indicatori cheie de performanță.

Monitorizarea strategiei

Permite monitorizarea impactului inițiativelor asupra obiectivelor prin intermediul rapoartelor de stare și al actualizărilor.

Vizualizarea efectului inițiativelor

Facilitează responsabilzarea rolurilor principale din organizație printr-o înțelegere îmbunătățită a efectului inițiativelor.

Cu toate că cele mai multe companii își setează periodic o strategie bine formulată care ar duce la o îmbunățățire a performanței, foarte puține reușesc s-o urmărească și s-o execute în termenii prestabiliți. Pentru a-și atinge obiectivele o companie are nevoie de o soluție care să integreze cei trei piloni ai managementului strategic: scopuri, inițiative și indicatorii cheie de performanță. Mai mult, la aceasta solutie trebuie să aibă acces toate persoanele din managementul organizației. Numai când aceste elemente sunt bifate organizația își va putea îmbunătăți deciziile și își va atinge obiectivele setate în timp.

Funcționalități principale

Poți evalua performanța organizaţiei prin scorecard-uri uşor de interpretat și poți accesa oricând, rapid şi uşor, prin drill-down-uri, imaginea detaliată pentru a face analize adiționale. Sistemul alertează managerii asupra zonelor cu probleme, simplifică analiza cauzelor fundamentale și folosește indicatori de performanţă predefiniți pentru scorecard-uri.

Documentează, organizează și monitorizează strategia de afaceri pentru a urmări integrarea planificării financiare cu execuţia operaţională. Soluția te ajută să realizezi reprezentări vizuale și să comunici ușor strategia în cadrul companiei prin hărți de strategie. Aceasta îți arată statusuri prin indicatori de performanţă dinamici și te ajută să înțelegi cauzele și efectele obiectivelor setate.

Soluţia te ajută să evaluezi impactul inițiativelor bugetate asupra obiectivelor operaționale și asupra indicatorilor de performanță pentru a iniţia acţiuni corective şi pentru a îmbunătăți procesele de afaceri.

SAP Strategy Management oferă conţinut preconfigurat şi template-uri cu cele mai bune practici în strategie pe plan global, specifice fiecărei ramuri industriale. Soluția conține librării predefinite de obiective și indicatori de performanţă bazate pe cele mai bune practici din lume.

Soluție utilizată de
  • Colgate-Palmolive-Logo