Funcționalități principale

Data warehousing in SAP BW permite integrarea, transformarea, consolidarea și stocarea datelor.

Incorporează de asemenea extracția de date pentru analize și interpretare.  Procesul de data warehousing include:

  • data modeling
  • data extraction
  • InfoObjects
  • InfoSources
  • modele de data mining
  • procesarea ulterioară a datelor
  • administrarea proceselor de management al datelor