SAP Business Planning & Consolidation


Optimizaţi şi accelerați procesele de planificare și raportare financiară consolidată.

SAP Business Planning and Consolidation automatizează şi simplifică procesele de planificare, bugetare și previzionare financiară,  oferind functionalități de management și consolidare conform standardelor de grup sau cerinţelor legislative. Poţi ajusta astfel rapid planificările și previziunile financiare, poţi scurta ciclul de bugetare, poţi închide mai repede luna şi vei avea acces la informaţiile relevante pentru decizii eficiente.

Soluția permite procese de bugetare multidirecțională printr-o singură interfață de utilizator. Astfel poţi colabora în acțiunile de planificare și poţi urmări diferitele schimbări ce se aduc planului inițial. Automatizarea fluxurilor specifice de lucru asigură participarea oamenilor potriviți, consens asupra deciziilor, bugete relevante, precum și alinierea bugetelor cu strategia generală a organizației.

SAP BPC simplifică planificarea, bugetarea și procesul de prognoză, generarează rapoarte statutare, de reglementare și de management, într-un mod rapid şi cu o mare acurateţe. Toți actorii implicați pot colabora în perfect acord asupra planificării şi executării bugetare.

Beneficii
Reduce costurile operaţionale

Prin reducerea ciclurilor de planificare și consolidare şi prin reducerea timpului închiderilor de lună, sistemul elimină activităţile redundante şi informaţiile duplicat.

Creşte acurateţea datelor

Prin facilitarea colaborării între departamente şi alinierea tuturor actorilor implicaţi se asigură previzionări precise și se micşorează riscul de conformitate.

Automatizarea proceselor

Prin automatizare se împiedică apariția erorilor ce se pot produce prin datele introduse manual pe parcursul întregului proces de consolidare.

Ciclurile de raportare de obicei durează foarte mult timp pentru că închiderile de lună și realizarea unor situații financiare trebuie sa îndeplinească o serie de norme legale. Bugetul si datele reale trebuie reconciliate si trebuie să fie accesate prin diferite instrumente cu diverse interfețe. De cele mai multe ori nu există o pistă clară a locului de unde au venit numerele consolidate. SAP BPC rezolvă toate aceste inconveniente.

Funcționalități principale

Poți construi rapid modele și poţi actualiza sau ajusta prognozele într-un timp foarte scurt. Funționalitățile de analiză „what if” sau de scenariu de planificare permit alocarea bugetelor potrivite în timp real. Cu bugete legate de procesele de prognoză și de raportare vei realiza o prognozare cu adevărat eficientă.

Poţi realiza imediat rapoarte financiare și de management, inclusiv rapoarte de analiză financiară și operațională, precum și de analiză multidimensională. Soluția permite accesul la detalii chiar și pentru rapoartele de perspectivă mai largă, la nivel de companite, grup de companii sau multinaţională cu operaţiuni şi subsidiare în mai multe ţări.

Sistemul utilizează instrumente native Office Word, Power Point, Excel și browsere web cu care utilizatorii sunt deja familiarizați. Se evită astfel “haosul foilor de calcul” din Excel prin accesul live la un repozitoriu de date care asigură alinierea organizației la o singură versiune de date corecte. Aplicația permite utilizarea de funcții, formatări și formule native Excel, reducând astfel timpul de acomodare a utilizatorilor cu aceasta.

Ajută la îndeplinirea cerințelor de raportare legală şi de management al consolidarii datelor într-un mod corect, perfect armonizat. Accesul imediat la conturi reduce substanțial procesul de consolidare şi asigură conformitatea datelor. Se vor putea genera declarații financiare clare și transparente, precum și rapoarte referitoare la contul de profit și pierderi, fluxurile de numerar și bilanțuri. Permite comparații între actual vs planificat (bugetat) pentru active, datorii, venituri și cheltuieli. Produsul automatizează procesele de eliminare intercompany, obține transparență în tranzacțiile corporate şi gestionează mai multe monede prin conversii, alocări și eliminări. Aplicația calculează automat totaluri, verifică sintaxa, controlează acuratețea datelor și permite postarea de mai multe intrări în jurnal, economisind timp și reducând erorile.

Permite simultan funcționalitați de planificare, bugetare, prognozare și consolidare. Prin eliminearea nevoii mai multor aplicaţii software, care ar necesita integrare manuală, această soluţie economisește timp și bani oferind utilizatorului o experință mai consistentă. SAP BPC are un singur repozitoriu de date, care se poate conecta la sistemele SAP sau non-SAP. Utilizatorii pot accesa și încorpora datele tranzacționale structurate şi nestructurate din orice sursă, din întreaga organizație. Astfel, o pistă de audit complet documentată reduce costurile de audit extern.

Clienți SAP BPC
  • 1C23B80000040A.filename.ConAgra_Foods
  • logo_coca_cola_seo
  • nedbank_logo_stacked_2
  • lonmin-logo1
  • Vincon
  • FanCurier