Profit and Loss Analytics


Generaţi rapid şi eficient rapoartele de profit și pierderi accesibile prin orice canal – web, dispozitive mobile sau sisteme desktop.

SAP Profit and Loss Analytics oferă acces la rapoarte analitice într-un mod securizat, conform drepturilor de acces presetate. Un raport P&L generat automat permite managerilor să analizeze veniturile din perioada curentă, costurile sau rentabilitatea, să realizeze comparaţii între perioade de timp, între unități de business sau între indicatorii financiari actuali şi cei planificaţi.

Beneficii
Reduce costurile operaţionale

Prin automatizarea centralizării datelor, distribuţia automată a costurilor pe chei predefinite, sistemul reduce dramatic costurile operaţionale şi eforturile manuale de culegere şi reconciliere a datelor.

Reduce erorile

Prin automatizarea centralizării datelor se elimină activităţile manuale, generatoare de erori şi se obţine o sursă unică de informare la nivelul organizaţiei.

Reduce dependenţa de IT

Prin accesul de tip self-service la informaţii se reduce semnificativ dependenţa de departamentul IT a utilizatorilor de business.

Funcționalități principale

Datele brute sunt încărcate de la diferite surse (Excel, ERP, alte sisteme)  într-o bază de date tampon, împreună cu reguli de distribuție, chei și date de mapare.

Distribuţia costurilor este complet automatizată, prin chei predefinite în sistem. Costurile pot fi urmărite simplu şi eficient în sistem, alocările şi procesările având descrieri detaliate.

Indicatorii de performanţă pot fi calculaţi automat în diverse valute. Toate valorile actuale sau planificate pot fi introduse în mai multe monede, funcţie de ariile geografice acoperite de opraţiunile companiei sau de cerinţele de raportare specifice.

Toți indicatorii de performantă și valorile acestora sunt consolidați într-o bază unică de date disponibilă pentru raportare. Deasupra acestei baze de date există un layer semantic care permite oricărui utilizator, indiferent de cunoştinţele tehnice, să interogheze datele, fără ajutorul unui specialist IT.

Soluția vine cu o varietate de instrumente si un depozit on-line unde se pot stoca toate rapoartele. Toate aceste rapoarte pot fi accesate de către toți utilizatorii, oricând, ținând cont de drepturile lor de a accesa datele.