Principalele procese acoperite

Îmbunătățiți fiabilitatea prin utilizarea de metodologii standard de reducere a riscurilor, costurilor de mentenanță, timpilor de nefuncționare și consumului de energie cu ajutorul soluțiilor dedicate performanței mijloacelor fixe de la SAP. Reduceți blocajele și preveniți recurența incidentelor. Obțineți evaluări de performanță consistente, monitorizați performanța și optimizați planurile de îmbunătățire pe durata întregului ciclu de viață al unui mijloc fix.

Soluții asociate: SAP NetWeaver, SAP Lumira, SAP HANA, SAP Manufacturing Integration and Intelligence

Companiile pot utiliza soluția SAP pentru a planifica operațiunile de mentenanță și pentru a identifica persoana  care poate utiliza instrumentele și resursele necesare pentru a executa activitățile de mentenanță. Software-ul poate gestiona cererile de servicii neplanificate sau pentru care există informații incomplete. Companiile pot compara durata planificată și cea efectivă pentru realizarea operațiunilor. Echipele alocate au acces la toate informațiile necesare, inclusiv la documentația specifică și la măsurile de siguranță. Astfel, companiile pot reduce cheltuielile generate de activitatea de mentenanță, sincronizând forța de muncă, materialele, echipamentele și planificările.

Soluții asociate: SAP ERP, SAP Multisource Scheduling, SAP Enhanced Maintenance and Service Planning

Mentenanța optimă a mijloacelor fixe implică o abordare proactivă – atât pentru mentenanța preventivă, cât și pentru intervenții – pentru a minimiza defecțiunile echipamentelor. Sistemul SAP oferă funcționalitățile necesare pentru planificarea operațiunilor de mentenanță, crearea de proceduri clare, asigură disponibilitatea resurselor și acces la informațiile relevante. Responsabilii cu operațiunile de mentenanță pot dezvolta instrucțiuni grafice pentru a promova informațiile cu privire la siguranța muncitorilor și a bunurilor. Echipele pot utiliza sistemul pentru a obține aprobările necesare.

Soluții asociate: SAP ERP, SAP Multisource Scheduling

Soluția le permite clienților să gestioneze resursele și să monitorizeze costurile pentru întreaga gama de servicii contractate. Sistemul pune la dispoziție analitice, procese de contractare, instrumente de gestionare contracte, astfel încât companiile să își poată optimiza contractarea de servicii pentru o serie vastă de servicii, cum ar fi servicii de construcții sau mentenanță preventivă sau accidentală. SAP oferă suport pentru principalele tipuri de servicii din industriile majore, cum ar fi servicii raportate la efortul consumat sau raportate la livrabile. Sistemul oferă suport pentru servicii complexe, cum ar realizarea pe bază de specificații sau ierarhii de servicii.

Soluții asociate: SAP ERP, SAP Supplier Relationship Management, SAP NetWeaver, SAP Master Data Management, SAP Process Integration

Recepționați și gestionați comenzile de lucru, realizați inspecții și ture de teren, gestionați cererile de întreținere și mentenanță, captați informațiile ce privesc măsurătorile, realizați operațiuni de citire a contoarelor și monitorizați inventarele – totul prin intermediul dispozitivelor mobile – cu ajutorul platformei și soluțiilor mobile de la SAP. Lucrați hands-free cu ajutorul ochelarilor inteligenți și folosiți gesturile pentru a controla aplicațiile în timp ce urmați instrucțiunile. Creșteți productivitatea, reduceți costurile cu mentenanța și timpii de inactivitate al echipamentelor, oferiți vizibilitate în timp real asupra operațiunilor și creșteți siguranța, îndeplinirea standardelor și prelungiți durata de viață a bunurilor.

Soluții asociate: SAP ERP, SAP Work Manager, SAP Rounds Manager, SAP Inventory Manager

Referinţe