Managementul schimbării și incidentele de proiect


Soluția SAP Commercial Project Management, prin modulul dedicat managementului schimbării și al incidentelor, crește vizibilitatea asupra tuturor informațiilor legate de modificări de scop și le oferă utilizatorilor datele necesare pentru a fundamenta procesul decizional. Companiilor le este recomandat să aibă o abordare integrată și sistematică referitoare la managementul schimbărilor, nivelând diferența dintre project management și procesele de contabilitate, permițând accesul partajat la baza de date cu informații. Punându-se la dispoziție setul corect de functionalități analitice integrate, necesare pentru a realiza analize cu privire la cauzele unor depășiri de bugete, se poate proteja profitabilitatea proiectelor.

Soluții asociate: SAP ERP, SAP Commercial Project Management

Referinţe