Principalele procese acoperite

Soluțiile SAP ajută companiile să analizeze alternativele de investiție și detalii despre acestea; să urmărească bugetele de proiecte, termenele de realizare și de livrare; să comunice oferte în format electronic. De asemenea, sistemul ajută companiile să gestioneze etapele procesului; să automatizeze plățile și să stabilească alarme cu privire la termenele limită; să urmarească informațiile arhitecturale și de utilizare. Funcționalitățile de gestionare, monitorizare și colaborare ajută managerii să mențină proiectele pe traseul corect, să comunice cu furnizorii, să îndeplinească termenele și să ofere informații consistente care să beneficieze procesului decizional. Companiile pot obține o imagine clară asupra investițiilor și portofoliilor de proprietăți, informări despre bugete, sau să reducă riscurile asociate cu proiectele și să scutească timp în interacțiunile cu furnizorii, crescând în același timp eficiența procesului de ofertare.

Soluții asociate: SAP ERP, SAP PLM interface AutoCAD, SAP Real Estate, SAP Business Information Warehouse, SAP BusinessObjects Dashboards, SAP Portfolio and Project Management

Soluția SAP oferă funcționalități specifice industriei, cum ar fi proceduri de creștere a chiriei pe baza cheltuielilor, gestionarea chiriei raportat la cifra de afaceri a chiriașilor, cautare de chiriași, oferte de închiriere, crearea automată a contractelor de chirie, monitorizarea termenelor contractuale, alocarea spațiului necesar pentru fiecare angajat, planuri de relocare și rezervări de spații. Funcționalitățile integrate optimizează procesele cheie și ajută la gestionarea performanței contractelor de închiriere, raportarea financiară și utilizarea spațiului de lucru, respectiv o imagine clară asupra termenelor critice. Utilizând software-ul SAP, companiile pot să își crească veniturile din închirieri și să reducă cheltuielile, să accelereze procesul de închiriere cu clienții noi, să ia decizii corecte și să realizeze activitățile la timp.

Soluții asociate: SAP ERP, SAP Real Estate Management, SAP Business Information Warehouse, SAP BusinessObjects Dashboards

Software-ul SAP oferă o imagine completă a nivelului actual de ocupare al spațiilor, cât și cel viitor, permițând căutarea de clienți și realizarea de oferte în mod automat, oferind notificări pentru pașii principali din proces, pornind de la campania inițială și până la semnarea contractului de închiriere. Funcționalitățile integrate permit agenților să promoveze spațiile disponibile, să ofere materiale informaționele și să transmită oferte de închiriere. Companiile pot reduce spațiul neocupat și timpul necesar până la semnarea unui contract, să îmbunătățească colaborarea între vânzări și marketing și administrarea contractelor, să crească veniturile din închiriere și să reducă cheltuielile.

Soluții asociate: SAP ERP, SAP CRM, SAP BusinessObjects Dashboards, SAP Real Estate Management, SAP Business Information Warehouse

Gestionați riscul de mediu, de sănătate și de siguranță prin realizarea de evaluări de risc, măsurători și raportari de emisii, proiectând mecanisme eficiente și implementând practici cu privire la siguranța în muncă. Utilizând soluțiile SAP dedicate, puteți testa aceste mecanisme de control, capta incidentele, învăța din evenimente – având la bază informații colectate în mod constant.

Soluții asociate: SAP ERP, SAP Mobile Platform, SAP Safety Issue

Referinţe