Principalele procese acoperite

Utilizați software-ul de project management de la SAP pentru a integra complet design-ul asistat de computer cu managementul ciclului de viață al unui produs (PLM), ciclul de viață al unui produs cu sistemele de proiect și sistemele de proiect cu execuția producției și gestiunea lanțului logistic.

Documentați și efectuați modificări de proiectare ce pot fi vizibile tuturor parților implicate și planificați aprovizionarea pentru diverse etape ale proiectului, în funcție de atingerea unor puncte intermediare. Toate activitățile și relațiile complexe între activități pot fi orchestrate eficient prin realizarea unui plan bine structurat.

Soluţii recomandate: SAP ERP

Utilizați sistemul SAP pentru a integra listele de materiale necesare cu instrumente grafice pentru a crea și întreține comenzi de lucru și instrucțiuni de întreținere pentru producție și utilizarea echipamentelor. Utilizați tehnologie 3D pentru a unifica și accelera procesul proiectare-producție și pentru a crea, întreține și comunica planurile de producție, listele de materiale necesare și instrucțiunile de lucru.

Soluții asociate: SAP ERP, SAP Enterprise Project Connection

Optimizați planificarea transporturilor, contractați transportatori, conciliați comenzile de transport și îndepliniți cerințele internaționale cu ajutorul soluțiilor SAP pentru gestiunea transporturilor.

Integrați toate procesele de producție de tip proiectare-comandă, chiar și atunci când asamblați și testați echipamentele într-o locație a unui terț. SAP oferă suport pentru întregul ciclu de transport, atât international cât și domestic.

Soluții asociate: SAP ERP, SAP Transportation Management

Aplicați o abordare integrată pentru a accelera proiectarea de produse cu un instrument care integrează soluția SAP pentru gestionarea ciclului de viață al unui produs cu diverse instrumente de creație de tipc CAD.

Oferiți o imagine la 360 de grade asupra produsului, cu transparență totală asupra tuturor ariilor, printr-o experiență de utilizare armonioasă și intuitivă.

Sincronizați meta-datele despre produse, structuri, acces și gestionare de fișiere pentru a uniformiza datele de proiectare cu datele de business.

Soluții asociate: SAP ERP, SAP Engineering Control Center

Referinţe