Principalele procese acoperite

Schimbările tehnologice au dus la o conectare mai strânsă între persoane, atât pe plan personal, cât și profesional. Astăzi ne este mult mai ușor să partajăm, să cumpărăm sau să luăm decizii mai informate decât în trecut. Soluțiile de business de la SAP oferă suportul necesar pentru o colaborare pe procesele de aprovizionare. Automatizarea comenzilor de aprovizionare permite transmiterea acestora către furnizori mult mai ușor.

Obțineți acces la informații cu privire la riscul prezentat de furnizori, cât și alerte cu privire la furnizorii considerați a fi critici pentru desfășurarea activității cu ajutorul soluțiilor de la SAP de gestionare a riscurilor. Stabiliți o procedură de monitorizare constantă a furnizorilor cu care aveți incheiate contracte, îmbunătățiți profilul fiecărui furnizor în vederea deciziilor cu privire la prelungirea contractelor, evaluați riscul prezentat de fiecare furnizor și aplicați acțiuni corective pe baza indicatorilor de risc stabiliți.

Rezolvați excepțiile cu privire la facturile ce trebuiesc plătite în mod automat, recepționând în același timp documente semnate digital, care îndeplinesc cerințele legislative, direct în sistemul SAP. Utilizați o singură rețea pentru a recepționa facturile pe care furnizorii le pot transmite prin interfețe digitale standard, comenzi de aprovizionare, beneficiind și de alte funcționalități ce ajută la gestionarea contractelor. Verificați corectitudinea facturilor automat, faceți-le disponibile pentru aprobare mai rapid, crescând astfel productivitatea proceselor financiare.

Utilizați produsele SAP pentru a crea, testa, pune în funcțiune și extinde fluxuri de lucru fără a fi necesare cunoștiințe tehnice. Aceste soluții facilitează aprobarea facturilor și rezolvă erorile și excepțiile. Puteți corela facturile cu comenzile de aprovizionare și notele de recepție, să gestionați aprobările, să aplicați coduri de cost și să adresați rapid facturile excepționale. Sistemul permite, de asemenea, aprobările la nivel de linie din factură și configurații complexe pentru fluxuri de lucru, cum ar fi facturile ce adresează mai multe conturi contabile.

Sistemul SAP permite departamentelor ce se ocupă de plata facturilor să înregistreze și să gestioneze toate informațiile cu privire la plați și să le integreze cu sistemul de aprovizionare al companiei. Postările cu privire la plata facturilor sunt înregistrate simultan și în cartea mare. Există suport pentru toate metodele de plată standard. Gestiunea lichidităților este actualizată în timp real pe baza facturilor achitate pentru o mai bună planificare a lichidității. Toate formatele de plată specifice fiecărei țări pot fi utilizate prin intermediul localizărilor legislative.

Soluții asociate: SAP ERP

Mențineți o balanța de lichiditate constantă, generând în același timp și încasări chiar și într-o economie volatilă cu ajutorul soluțiilor de gestionare a discounturilor de la SAP. Încurajați furnizorii să participe prin oferirea de discounturi personalizate pe necesitățile fiecărui client. Simplificați procesul de gestionare al discounturilor prin colaborarea dintre mai multe procese de business – oferind furnizorilor și clienților vizibilitatea asupra statusului comenzilor și facturilor, perioadelor de plată și încadrarea în acestea și oportunităților de discount.

Stocați, arhivați și recuperați facturi sau alte documente importante într-un mediu securizat și centralizat cu ajutorul funcționalităților incluse în soluțiile SAP. Creșteți eficiența procesului de efectuare plăți prin facilitarea stocării și accesului rapid la facturi prin intermediul unui interfețe intuitive, customizabile și bazată pe o structură ierarhică de foldere. Promovați colaborarea inter-departamentală prin facilitarea partajării de documente. Creșteți nivelul de îndeplinire al cerințelor legale și reduceți riscul prin arhivarea documentelor într-o formă securizată și nealterabilă.

Referinţe