Principalele funcționalități

Soluțiile SAP oferă responsabililor cu achiziții posibilitatea să agrege datele dispersate referitoare la cheltuieli, să analizeze și să partajeze în organizație rezultatele.

Agregați și analizați informațiile despre cheltuieli pentru a obține noi perspective asupra situației curente din companie. Utilizând procesarea in-memory, această soluție oferă vizibilitate asupra cheltuielilor, furnizorilor și a tuturor factorilor implicați în procesul logistic. Accesați informații curate, îmbogățite și generați rapoarte în doar câteva secunde. Obțineți detalii pentru a susține inițiativele interne și pentru a diminua riscurile generate pe lanțul de aprovizionare.

Gestionați fiecare aspect al ciclului de viață în interacțiunea cu furnizorii utilizând soluțiile dedicate SAP pentru managementul performanței. Soluția propune o platformă pentru accesarea profilurilor furnizorilor și pentru evaluarea performanței lor prin utilizarea unor indicatori cuantificabili, rapoarte și tablouri de bord.

Soluția propusă de SAP optimizează cantitățile ce trebuie comandate luând în considerare cantitățile minime impuse de către furnizori sau alte restricții. Aceste cantități minime ce trebuie comandate sunt de multe ori asociate cu reducerea unor costuri, cum ar fi cele generate de transport. Sistemul convertește automat referatele de necesitate în comenzi de aprovizionare, adaugă produse adiționale pentru a optimiza comenzile și le grupează atunci când este cazul. Acest lucru este realizat prin intermediul funcționalității de planificare a necesarului de materiale (MRP / PNM) pentru articolele cele mai probabile de fi necesare în perioada urmatoare. Acest necesar poate fi rulat manual sau automat.

Referinţe