Optimizarea lanțului logistic


Înțelegeți, analizați, gestionați și răspundeți mai bine la variațiunile ce pot apărea pe întregul lanț logistic. Utilizați “turnul de control” pentru a monitoriza alertele, indicatorii de performanță, rapoartele și alte surse de informații care pot oferi avertizări referitoare la posibile blocaje. Efectuați analize de tip cauză-efect și simulări de tip what-if pentru a vă asigura că măsurile corective propuse sunt optime și sunt aplicate în timp util.

Principalele procese acoperite

Captați semnalele și informațiile despre piață și combinați-le cu informațiile din sistemele SAP, derivând astfel date precise despre piață și tendințe ale vânzărilor, răspunzând într-o maniera profitabilă prin promoții optimizate cu ajutorul prognozelor referitoare la tiparul cererii.

Obțineți rapid informații referitoare la schimbările și blocajele apărute în lanțul de aprovizionare în ceea ce privește cererile planificate sau în curs de realizare, comenzi de producție, comenzi de achiziție și logistică cu ajutorul soluțiilor puse la dispoziție de SAP. Previzionați posibilele erori și simulați acțiunile corective necesare pentru a minimiza impactul asupra cererii și a costurilor. Monitorizați performanța și tendințele și identificați zonele în care se pot obține îmbunătățiri utilizând indicatori de performanță standard sau definiți de către utilizatori. De asemenea, se pot realiza analize pentru identificarea cauzelor utilizând analitice operaționale agregate la nivelul tablourilor de bord.

Obțineți vizibilitate în ceea ce privește locația și condiția bunurilor și a activelor pe toată lungimea lanțului logistic. Identificați rapid și adresați problemele care pot apărea în tranzit. Utilizați aceste informații pentru a lua decizii cu privire la reducerea costurilor și pentru a elimina stocurile supradimensionate.

Referinţe