Principalele procese acoperite

Optimizați procesul de plată al facturilor și reduceți costurile prin automatizarea procesului de gestionare al excepțiilor, validărilor și rutării de facturi.

Obțineți control sporit asupra proceselor de gestionare a facturilor utilizând soluțiile SAP pentru a optimiza cash-flow-ul, crește vizibilitatea asupra plăților, pentru a reduce costurile, minimiza frauda, și pentru a îmbunătăți relațiile cu furnizorii. Integrați documente electronice în procesul de plată facturi pentru a crește viteza și acuratețea procesării facturilor și pentru a vă asigura că plățile au loc la termenele stabilite.

Soluțiile SAP oferă vizibilitate asupra întregului lanț de aprovizionare pentru a monitoriza consumurile de stocuri și pentru a crea în mod automat referatele de necesitate pentru aprovizionare și producție.

Utilizând funcționalitatea ce rulează planificarea necesarului de materiale, responsabilii cu aprovizionarea pot să asigure disponibilitatea materialelor la momentul în care sunt necesare. Prin luarea de decizii proactive ca răspuns la schimbările de cereri, producătorii pot să își optimizeze costurile, acoperind în același timp solicitările clienților.

Gestionarea disponibilității de materiale pentru o flexibilitate sporită și costuri reduse. Soluțiile SAP oferă furnizorilor posibilitatea să aibă vizibilitate în timp real asupra necesității de materiale, cât și automatizarea întregului proces de achiziție, incluzând comenzile, confirmările, notificările de livrare și facturile.

Prin optimizarea procesului automat și manual de achiziție, soluțiile SAP permit utilizatorilor să adreseze necesitățile într-o manieră mai rapidă. Prin integrarea proceselor, utilizatorii pot transmite comenzi agregate, și pot simplifica procedurile de aprobare și lansare. Ca rezultat, companiile pot să îndeplinească mai ușor cerințele, pornind de la planificarea necesarului de materiale și până la procesarea comenzilor.

Prin intermediul sistemului SAP, responsabilii cu aprovizionarea pot să creeze, afișeze, modifice și să proceseze  comenzile într-un sistem integrat. Sistemul permite procesarea automată sau manuală de cereri de achiziție ca răspuns la referatele de necesitate, aprobarea sau lansarea comenzilor, transmiterea comenzilor către furnizori (fie în format tipărit, fax, mail EDI, sau XML) și procesează răspunsurile furnizorilor (confirmări, luări la cunoștință, notificări de livrare). Prin optimizarea procesului, responsabilii obțin transparența necesară pentru a gestiona achizițiile într-un mod rapid și precis.

Referinţe